Prawo.pl
Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.
Krzysztof Koślicki
09.04.2021
Akcyza Rachunkowość
Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, podatnicy mogą wybrać jedną z kilku dostępnych form opodatkowania. Jej wyboru dokonuje się już na etapie wypełniania wniosku o wpis do CEIDG. Podatnicy mają jednak możliwość zmiany sposobu opodatkowania na późniejszym etapie prowadzenia firmy – wyjaśnia Karolina Demska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.
Karolina Demska
09.04.2021
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej chce skonsultować z dziekanami izb działania, które już zostały podjęte i, które powinny zostać podjęte w związku z obowiązkiem kas fiskalnych online. Zaczynają one obowiązywać od 1 lipca i budzą spore emocje wśród prawników. Ci skarżą się bowiem, że kolejne inwestycje są szczególnie trudne w covidowym czasie.
Patrycja Rojek-Socha
09.04.2021
Prawnicy VAT Małe i średnie firmy

Zmiany w podatkach wchodzą w życie niemal z dnia na dzień

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Największym problemem podatników nie jest sama liczba zmian, chociaż jest ich dość dużo, ale terminy ich wejścia w życie. Jest to szczególnie widoczne w rozporządzeniach. Czas ich wdrożenia skrócił się średnio do 3,5 dnia. W 2020 roku zaczęło obowiązywać tylko 95 stron ustaw podatkowych, jednak przysporzyły one podatnikom wielu problemów.
Krzysztof Koślicki
09.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez dodajne do niej m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, to cel nowelizacji ustawy. W czwartek podpisał ją prezydent.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Kubicka-Żach
08.04.2021
Prawo karne Prawo gospodarcze Finanse

Prezydent podpisał zmiany w Prawie celnym

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Nowelizacja ma usprawnić wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Są w niej także zmiany dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych i gier hazardowych. Prezydent w czwartek podpisał nowelizację ustawy.
Krzysztof Koślicki Jolanta Ojczyk
08.04.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W czwartek w Senacie odbyła się konferencja dotycząca kierunków zmian w systemie podatkowym i sprawiedliwych zasadach opodatkowania dochodu. Zwracano uwagę na powszechność opodatkowania, identyczne zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wysoką kwotę opodatkowania i ograniczone zwolnienia podatkowe.
Krzysztof Koślicki
08.04.2021
PIT Doradca podatkowy Finanse
Tzw. pakiet akcyzowy ma uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. W czwartek nowelizację tej ustawy podpisał prezydent.
Krzysztof Koślicki Katarzyna Kubicka-Żach
08.04.2021
Akcyza Rachunkowość
Mimo apeli o umożliwienie odliczania wydatków na internet w większym zakresie, Ministerstwo Finansów nie planuje żadnych zmian. Konieczność pracy zdalnej, nauka w domu i epidemia COVID-19 nie przekonały resortu. Korzystanie z ulgi internetowej pozostaje więc ograniczone do dwóch lat i kwoty 760 złotych.
Krzysztof Koślicki
08.04.2021
Domowe finanse PIT
Zasadą jest, że podatek VAT z tytułu importu towarów rozliczany jest w zgłoszeniu celnym. Podatek VAT należy uiścić w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Od przedstawionej reguły ogólnej ustawa VAT przewiduje wyjątki.
Krzysztof Kaźmierski
07.04.2021
VAT Rachunkowość
ALTO, jedna z firm consultingowych w Polsce, po raz kolejny wzmacnia szeregi. Od kwietnia, do zespołu dołączyła Aneta Grzyb, która obejmie rolę Lidera Praktyki Cen Transferowych w ALTO. Jest doradcą podatkowym, posiada też uprawnienia adwokata.
Krzysztof Koślicki
07.04.2021
CIT Doradca podatkowy
Resort finansów przygotowuje duże zmiany z składaniu jednolitych plików kontrolnych. Zapowiada, że będzie prościej. Księgowi i doradcy podatkowi wskazują jednak, że nowelizacja wymusi konieczność nieustającej weryfikacji i korygowania złożonych plików. Problemem jest też termin zmian – nowe zasady mają dotyczyć kwietnia. Nie będzie więc zupełnie czasu, by się do nich przygotować.
Krzysztof Koślicki
07.04.2021
VAT Rachunkowość
Ministerstwo finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które określi zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb systemu TAX FREE dotyczącego zwrotu VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej. Sprzedawcy wymagane ewidencje będą musieli prowadzić w wersji elektronicznej.
Krzysztof Koślicki
06.04.2021
VAT Rachunkowość
Przewidzianym przepisami prawa podatkowego sposobem na uniknięcie przez podatników negatywnych konsekwencji niezłożenia zeznania podatkowego w terminie jest zastosowanie instytucji czynnego żalu. Konsekwencje niezłożenia PIT w terminie wyjaśnia Yurii Krasniuk, ekspert w KPMG w Polsce.
Yurii Krasniuk
06.04.2021
Domowe finanse PIT
Ostatnie doświadczenia doradców potwierdzają, że firmy mają coraz większy problem z uzyskaniem zwrotu podatku minimalnego. Udzielenie w ramach grupy nieoprocentowanej pożyczki powoduje zarzut zawierania transakcji o nierynkowym charakterze. Skarbówka w takich sytuacjach może zablokować zwrot. Zdaniem ekspertów, takie działanie to nadinterpretacja przepisów.
Krzysztof Koślicki
06.04.2021
CIT PIT Doradca podatkowy

Isański: Zamiast sądów i dobrego orzecznictwa mamy biurokrację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Czy w rzeczywistości sądownictwo administracyjne jest w dobrym stanie? Odpowiedź jest szalenie ważna, ponieważ to najważniejszy sąd dla obywateli, który chroni ich praw przed nadużywającymi swych uprawnień urzędnikami. Obywatel do obrony swych praw ma tylko sąd – mówi Marek Isański. Jego wątpliwości nie osłabia fakt, że sądy administracyjne uchylają około 30 proc. zaskarżonych decyzji.
Krzysztof Koślicki
06.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Resort finansów opublikował w piątek kolejne objaśnienia podatkowe. Nowe dokumenty dotyczą metody porównywalnej ceny niekontrolowanej i korekty cen transferowych. Objaśnienia odnoszą się do przepisów, które weszły w życie w styczniu 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
02.04.2021
CIT PIT Rachunkowość
Do wydania interpretacji podatkowej wystarczy sam opis usługi. Fiskus nie może domagać się od podatnika określenia i podania numeru PKWiU i uzależniać od tego udzielenia odpowiedzi. Zwłaszcza, że błąd z kwalifikacji usługi, skarbówka potem mogłaby wykorzystać przeciwko podatnikowi i pozbawić go ochrony wynikającej z interpretacji.
Krzysztof Koślicki
02.04.2021
Ordynacja Doradca podatkowy

Prof. Dowgier: Wyrok TK w zakresie podatku od nieruchomości to żadna rewolucja

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Nie jest prawdą, że po wyroku TK nieruchomości, które aktualnie nie są faktycznie wykorzystywane do biznesu, będą podlegały opodatkowaniu niższą stawką. W uzasadnieniu orzeczenia wprost wskazano, że związek z działalnością gospodarczą może mieć charakter faktyczny lub potencjalny. Ta potencjalność jest kluczowa – tłumaczy dr hab. Rafał Dowgier, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier
02.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Kolejne nowelizacje ustaw podatkowych sukcesywnie przerzucają na podatników obowiązki w zakresie weryfikacji statusu podatkowego kontrahentów. Należyta staranność w doborze kooperantów wymagana jest już nie tylko w obszarze podatku VAT, ale też coraz szerzej wchodzi na „salony” podatków dochodowych - pisze Izabela Wiewiórka z kancelarii Wolf Theiss.
Izabela Wiewiórka
01.04.2021
CIT Doradca podatkowy

Ostatni miesiąc na rozliczenie rocznego PIT

Domowe finanse PIT Rachunkowość
30 kwietnia mija termin na rozliczenie rocznego podatku i złożenie deklaracji PIT. Do tej pory do skarbówki wpłynęło już ponad 9,4 mln zeznań. 91 procent z nich trafiło do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Fiskus zwrócił już podatnikom 5,5 mld złotych nadpłaconego podatku PIT.
Krzysztof Koślicki
01.04.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
W sytuacji, gdy ubezpieczony po pożarze wykonał określone roboty sam, a więc systemem gospodarczym, to nie ma podstaw, aby do wartości tych robót doliczać podatek VAT - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Dlatego, że przyznanie odszkodowania w wysokości obejmującej ten podatek prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia ubezpieczonego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2021
Prawo cywilne BHP Budownictwo

Po wyroku TK firmy nie muszą czekać na zmianę przepisów, by odzyskać podatek

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest więc duża szansa na odzyskanie zapłaconego podatku. Trzeba jednak się śpieszyć, bo wnioski o wznowienie postępowania można składać tylko do 3 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
01.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Opodatkowaniu PIT podlega m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przychodem w tej sytuacji jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
Krzysztof Kaźmierski
31.03.2021
Domowe finanse PIT

Więcej czasu na CIT-8 i sprawozdania, ale nie dla wszystkich

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W Dzienniku Ustaw są już opublikowane rozporządzenia, które wydłużają terminy na rozliczenie rocznego CIT i sporządzenie sprawozdań finansowych. Okazuje się jednak, więcej czasu dostały nie wszystkie podmioty. Przedłużenie nie dotyczy m.in. sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Krzysztof Koślicki
31.03.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Polski rynek handlu internetowego jest już wart 70 miliardów złotych, a na jego rozwój duży wpływ ma epidemia koronawirusa. Jednak firmy działające w branży za moment staną przed problemem rozliczenia podatków. 1 lipca diametralnie mają się zmienić zasady opodatkowania VAT transakcji zawieranych w sieci. Problem jednak w tym, że po projekcie nowelizacji... ślad zaginął.
Krzysztof Koślicki
31.03.2021
VAT Doradca podatkowy

Na spotkanie w urzędzie skarbowym trzeba się umówić

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Większość spraw związanych z podatkami można załatwić online, przez system e-Urząd Skarbowy. Wizytę osobistą w urzędzie najlepiej umawiać wcześniej. Można to zrobić na stronie podatki.gov.pl. Bez umawiania wizyty dokumenty można złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub w punkcie podawczym.
Krzysztof Koślicki
30.03.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Niepewne korzyści podatkowe fundacji rodzinnych

CIT Doradca podatkowy Finanse Podatek od spadków i darowizn
Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych wbrew zapowiedziom rządu mogą nie być tak korzystne, jak mogłyby oczekiwać zainteresowane środowiska. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy podatkowe. Może się okazać, że fundacje ze zwolnienia z podatku wcale tak łatwo skorzystają. Nie wiadomo też, w taki sposób będą kalkulować koszty podatkowe. Projekt przepisów wymaga pilnej poprawy.
Krzysztof Koślicki
30.03.2021
CIT Doradca podatkowy Finanse Podatek od spadków i darowizn

Raport KPMG: System podatkowy na dwóję z małym plusem

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Kwestia stabilności przepisów podatkowych i wcześniejszego informowania o planowanych zmianach w prawie podatkowym cały czas pozostawiają wiele do życzenia. Najwięcej trudności sprawiają firmom ceny transferowe, a najkorzystniejszym rozwiązaniem antykryzysowym było zwolnienie ze składek ZUS. Takie wnioski wynikają z badania KPMG.
Krzysztof Koślicki
29.03.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Śmierć współmałżonka w trakcie roku niesie za sobą wiele problemów po stronie członków rodziny. Do najczęstszych wątpliwości należą kwestie, kto powinien rozliczyć podatki z tytułu PIT, kto powinien uiścić należny podatek, oraz czy w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, drugi ma prawo do wspólnego rozliczenia, w tym czy może odliczyć ulgi podatkowe.
Sebastian Sterbicki
29.03.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski