W świetle przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, bieg terminów na raportowanie części schematów podatkowych (tzw. schematów podatkowych krajowych) został zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19. Wydaje się zatem, że “odwieszenie” terminów raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne nastąpi dopiero wówczas, gdy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

Sprawdź też: Czy NSP nadawany jest do założeń uzgodnienia, czy też do konkretnego schematu podatkowego? >

 

 

Terminy raportowania schematów podatkowych

“Zastąpienie” obowiązującego obecnie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego nie powinno wpłynąć na bieg terminów raportowania schematów krajowych. Kluczowym wydaje się przy tym jednak to, aby ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiło, jak zapowiada rząd, jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii. W innym przypadku terminy raportowania schematów podatkowych mogłyby rozpocząć swój bieg, zważywszy na literalne brzmienie przepisów tarczy antykryzysowej.

Mając na względzie powyższe wątpliwości, w miarę ustępowania skutków pandemii należy przygotowywać się na sytuację, w której dalsze działania Ministerstwa Zdrowia zmierzając do uchylania wszelkich epidemicznych obostrzeń odniosą poważne skutki także w obszarze podatków, w tym MDR.

Zobacz również: Odwołanie stanu epidemii wpłynie na rozliczenia podatkowe >>

Sprawdź też: Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym >

Szef KAS coraz bardziej wnikliwy

Zgodnie z oficjalnymi statystykami MDR, w ostatnim czasie można zaobserwować trend spadkowy pod względem liczby przekazywanych informacji o krajowych schematach podatkowych, przy nieustannym wzroście liczby przekazywanych informacji o schematach transgranicznych. Może to oznaczać, że część podmiotów, korzystając z przedłużającego się częściowego zawieszenia terminów raportowania coraz częściej odkłada swoje obowiązki w tym zakresie na później, zwlekając z przekazywaniem informacji MDR do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Kierunek zmian planowanych przez rząd, powinien stanowić jasny sygnał do “odświeżenia” tematu przez podmioty podlegające obowiązkowi raportowania krajowego. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie regułą stały się zapytania Szefa KAS dotyczące przekazywanych mu informacji MDR, również w zakresie ich treści i poprawności merytorycznej. Wzmożoną aktywność organów można dostrzec także analizując statystyki dotyczące rozstrzygnięć Szefa KAS związanych z obsługą informacji MDR. W szczególności warto dostrzec, że zdarza się, iż Szef KAS unieważnia nadane przez siebie numery schematu podatkowego, czy też umarza postępowanie w sprawie otrzymanej informacji MDR.

 

Nierezydenci też muszą raportować

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów opublikowało na  swojej stronie internetowej informację w języku angielskim o raportowaniu MDR. MF skupiło się w swoim komunikacie głównie na wskazaniu kategorii podmiotów, które na gruncie Ordynacji podatkowej są zobowiązane do raportowania oraz podkreślił  terminy na wykonanie ich obowiązków informacyjnych.

Sprawdź też: Raportowanie schematów podatkowych – wykonanie obowiązków Promotora >

Powyższe działania należy odczytywać jako gest w kierunku ułatwienia podmiotom zagranicznym realizacji ich obowiązków w zakresie MDR w Polsce. Jednocześnie potwierdzają one wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej konieczność realizacji tych obowiązków w naszym kraju przez nierezydentów. Jest to szczególnie istotne w perspektywie pełnego odwieszenia terminów raportowania. Praktyka pokazuje, że proces przekazania informacji Szefowi KAS przez podmioty zagraniczne jest wydłużony - często wymaga zgromadzenia dodatkowych dokumentów (np. rejestrowych), a także wiąże się z utrudnieniami występującymi na etapie podpisywania samych formularzy.

Konrad Kurpiewski, ekspert ds. MDR i polityki podatkowej w PwC, radca prawny, doradca podatkowy,
Agata Śliwińska, starszy konsultant w PwC