Dla przypomnienia, Polska wdrożyła przepisy o schematach podatkowych na początku 2019 roku jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Co więcej, Polska znacząco rozbudowała zakres przepisów o schematach podatkowych wynikający z dyrektywy poprzez m.in. wprowadzenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, jak i dodając nową kategorię cech rozpoznawczych.

Obowiązki firm w zakresie raportowania i wymiana informacji

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowie Unii Europejskiej miały wymieniać się informacjami o transgranicznych schematach podatkowych – czyli czynnościami podatników mających skutek w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej albo w jednym kraju członkowskim i tzw. państwie trzecim. Poza zakresem wymiany są krajowe schematy podatkowe. Wymiana informacji pomiędzy administracjami skarbowymi miała mieć charakter automatyczny, co kilka miesięcy, stąd wymagała precyzyjnej koordynacji działań poszczególnych rządów w zakresie struktury plików elektronicznych MDR, implementacji dyrektywy, wymaganych danych w ramach schematu podatkowego, ich numeracji itd.

Zobacz również: Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone >>

Dyrektywa wprowadzała szereg obowiązków zarówno dla państw członkowskich, jak i dla podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym (w rozumieniu dyrektywy – Korzystający i Pośrednicy):

  • państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć dyrektywę do 31 grudnia 2019 roku i zacząć stosować przepisy od 1 lipca 2020 roku;
  • dyrektywa nakazywała uczestnikom schematu zaraportowanie do 31 sierpnia 2020 roku wszystkich transgranicznych schematów podatkowych, których pierwsza czynność miała miejsce między wejściem w życie dyrektywy, a jej zaimplementowaniem w danym kraju członkowskim (po 25 czerwca 2018 roku do np. 31 grudnia 2018 roku w Polsce); 
  • pierwsza automatyczna wymiana informacji miała nastąpić do 31 października 2020 roku.

 


Terminy raportowania będą zmienione?

Komisja Europejska proponuje obecnie zmianę powyższych terminów:

  • przepisy w zakresie schematów podatkowych miałyby zacząć obowiązywać nie od lipca, tylko od 1 października 2020;
  • tzw. retrospektywne schematy podatkowe miałyby zostać przekazane do 30 listopada 2020 roku zamiast do końca sierpnia 2020 roku;
  • w związku z powyższym pierwsza automatyczna wymiana informacji pomiędzy krajami członkowskimi miałaby mieć miejsce 31 stycznia 2021 roku – zamiast 31 października 2020 roku.

Co ważne, Komisja Europejska nie wyklucza ponownego odroczenia wyżej wymienionych terminów o kolejne trzy miesiące – w przypadku, gdy panująca epidemia uniemożliwi skuteczne wdrożenie dyrektywy w całej Europie. 

W związku z obecną sytuacją państw członkowskich z zakresie COVID-19, należy spodziewać się szybkiego zaakceptowanie propozycji Komisji Europejskiej, co do odroczenia terminów wynikających z dyrektywy. Będzie to decyzja w pełni zasadna zwłaszcza, że nie wszystkie państwa członkowskie zdążyły do końca 2019 roku wdrożyć przepisy o schematach podatkowych (m.in. Szwecja, Czechy). 

W Polsce wskutek wprowadzenia stanu epidemii, obowiązki w zakresie schematów podatkowych uległy zawieszeniu do czasu zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. Co istotne dla polskich podatników, propozycja Komisji Europejskiej może również znacząco opóźnić pracę nad nowelizacją przepisów o schematach podatkowych, które obecnie są procedowane w Sejmie.

Wojciech Fryze, partner, attorney at law w kancelarii Olesiński i Wspólnicy

Michał Linkiewicz, starszy konsultant podatkowy w kancelarii Olesiński i Wspólnicy

Kancelaria Olesiński i Wspólnicy stworzyła narzędzie do tworzenia schematów MDR.