Definicja promotora wciąż budzi wątpliwości. Może nim być doradca podatkowy, adwokat oraz radca prawny, ale też pracownik instytucji finansowej doradzający klientom. Niezależnie od tego promotorem może być także każda osoba, która opracowuje, oferuje lub udostępnia schemat podatkowy. Procedura pt. Promotor – pojęcie pozwala ustalić, czy dany podmiot jest promotorem w rozumieniu przepisów o obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

 

Obowiązek przekazywania informacji

Od obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych niekiedy jednak promotorzy są zwolnieni. Z pomocą procedury pt. Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych łatwo ustalić czy promotor ma obowiązek przekazywać te informacje. Za brak właściwych procedur i za niedopełnienie (w tym zarówno nieprzekazanie informacji, jak i przekazanie po terminie) obowiązków informacyjnych grożą bowiem bardzo dotkliwe sankcje pieniężne.

Zobacz również: Trudno skorzystać z preferencji w podatku u źródła >>

Czym jest schemat podatkowy?

Naturalnie równie kłopotliwa bywa odpowiedź na pytanie czym jest schemat podatkowy. Jest nim zdarzenie (jedno lub kilka), jeżeli jest uzgodnione z podmiotem profesjonalnym albo wewnętrznie przez samego podatnika, a z jego wykonaniem wiąże się uzyskanie korzyści podatkowej. Cel w postaci uzyskania korzyści podatkowej musi być jedynym lub przeważającym uzasadnieniem dla przeprowadzenia danej czynności. Ponieważ jednak niemalże każde działanie podejmowane przez firmy, jak również osoby fizyczne, może generować korzyść podatkową – pojawia się mnóstwo problemów praktycznych przy definiowaniu pojęcia schematu podatkowego. Procedura pt. Schemat podatkowy – pojęcie pozwala ustalić, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym.