16 maja 2020 r. weszła w życie kolejna tarcza antykryzysowa. Skutkuje to m.in. przywróceniem biegu terminów zarówno w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, jak i postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Terminy te były zawieszone na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej 1.0.  

Zawieszone terminy postępowań…

Na podstawie art. 15zzs tarczy 1.0 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 terminy procesowe i sądowe m.in. w:

  • kontrolach celno-skarbowych
  • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej
  • postępowaniach egzekucyjnych, w tym egzekucji zobowiązań podatkowych
  • postępowaniach prowadzonych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

uległy zawieszeniu. Natomiast terminy, które miałyby swój początek w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie rozpoczęły biegu.

Na podstawie art. 43 pkt 20 tarczy 3.0 wskazany powyżej art. 15zzs został uchylony.

Zobacz również: Koronawirus zwrotów VAT jednak nie zatrzyma >>

… będą teraz odwieszone

Jak tłumaczy Agnieszka Kalicińska, konsultant podatkowy w Crido, nie oznacza to jeszcze od razu wznowienia biegu wszystkich zawieszonych terminów.

Ekspertka zwraca uwagę, że zgodnie z art. 68 terminy biegną dalej dopiero po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0. W zależności od tego, czy termin uległ zawieszeniu, czy nie rozpoczął jeszcze swojego biegu, tarcza 3.0 przewiduje odrębne sposoby jego liczenia:

  • w przypadku terminów, które nie rozpoczęły swojego biegu na podstawie tarczy 1.0 – rozpoczynają bieg po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0
  • w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu na podstawie tarczy 1.0 – biegną dalej po upływie siedmiu dni od dnia wejście w życie tarczy 3.0.

- Przywrócenie biegu terminów oznacza, że już z początkiem przyszłego tygodnia możemy spodziewać się powrotu do zwykłego trybu funkcjonowania organów podatkowych, co może przejawiać się m.in. we wszczęciu nowych kontroli i postępowań podatkowych, przesyłaniu kolejnych wezwań, czy też wydawaniu nowych postanowień i decyzji. Do dotychczasowego trybu funkcjonowania powrócić mają również sądy administracyjne, co z kolei może skutkować przesyłaniem nowych zawiadomień oraz przekazywaniem kolejnych pism w aktualnie rozpatrywanych sprawach – zauważa Sławomir Pilarczyk, starszy menadżer w Crido.

Zobacz procedurę w LEX: Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne  >

Dla podatników wejście w życie tarczy 3.0 może wiązać się zatem z koniecznością wniesienia stosownych pism z zachowaniem przywróconego terminu. Dlatego już teraz warto przygotować się do wzmożonej aktywności ze strony zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

Zobacz procedurę w LEX: Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19  >

– W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy bardzo ograniczoną aktywność organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w prowadzonych kontrolach i postępowaniach – mówi Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy BCC. – Zgodnie z przepisami, te nieliczne, podjęte w toku postępowań czynności są skuteczne, a podatnicy mają obecnie możliwość podjęcia działań w celu ich zaskarżenia. Jeśli zrobili to już wcześniej – czynności te również były skuteczne – wyjaśnia ekspert BCC.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 3.0 - rozwiązania w zakresie prawa pracy >