W wykazie prac Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanym projekcie ustawy. Chodzi o projekt nowelizacji  ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, zgłoszony przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ulgi na zasiedlenie.

Ulga będzie dostępna dla osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania o określonych parametrach wielkościowych.

 


Autorzy projektu poinformowali, że ulga będzie dostępna dla osób, które nabyły mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowały dom jednorodzinny. - Od podatku będzie można odliczyć kwotę, której wysokość uzależniona jest od struktury demograficznej rodziny tworzonej przez podatnika - napisano w projekcie. Dodano, że preferowane będą rodziny z większą liczbą dzieci. Maksymalna wysokość odliczenia będzie również uzależniona od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym.

W projekcie ustawy podano, że według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie od dochodu byłoby można odliczyć następujące kwoty: podatnik (singiel) – 4 597 zł, posiadający jedno dziecko – 5 746,25 zł, dwoje – 6 895,50 zł, a troje – 8 044,75 zł. Ulgi przysługiwałyby również małżeństwom bezdzietnym – 9 194 zł, z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł, z 2 dzieci – 11 492,50 zł, a z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

 

Sprawdź również książkę: Podatki 2020 ebook >>


Według autorów propozycji, ulga łączy w sobie cele społeczne z celami gospodarczymi. Ze względu na charakter ulgi, która jest udzielana po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym lub zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, jej efekt może się również uwidocznić na rynku materiałów i urządzeń związanych z wykończeniem oraz wyposażeniem mieszkania lub domu.

 

Projekt ma zawierać rozwiązania mające na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19 dla rynku mieszkaniowego. Uzupełnia inne działania rządu, ukierunkowane na rozwój sektora mieszkań komunalnych i społecznych oraz incydentalną pomoc najemcom mających problem z regularnym opłacaniem czynszu z powodu utraty części dochodów.