Paweł Borys poinformował, że brak opodatkowania subwencji z tarczy PFR wynika z charakteru umowy subwencji finansowej, która "ma zbliżoną formę prawną do umowy pożyczki", oraz rozmów z Ministerstwem Finansów. Szef PFR zaznaczył, że w tym tygodniu powinno pojawić się oficjalne potwierdzenie.

Jednakże, jak twierdzi Tomasz Krywan, doradca podatkowy, kwoty z PFR otrzymane w ramach subwencji na mocy przepisów tarczy antykryzysowej stanowią opodatkowane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, za wyjątkiem kwoty wykorzystanej na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. - Z przepisów nie wynika, aby kwoty przyznanych podatnikom przez PFR subwencji nie stanowiły przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie wynika to również z przepisów ustaw o podatku dochodowym, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podkreśla ekspert.

- Jednocześnie uważam, że – z braku przepisu wyłączającego taką możliwość – sfinansowane za ich pomocą wydatki mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów – podkreśla Tomasz Krywan.

Zobacz więcej: Subwencja z tarczy antykryzysowej z PFR do opodatkowania >>