Z najnowszych danych ZUS, że Zakład wypłacił świadczenie postojowe łącznie dla 265 tys. osób na kwotę 532 mln zł. Do tego w ostatnich dniach udostępnił informację o realizacji zwolnienia z opłacania składek za marzec dla 800 tys. płatników na łączną kwotę 1,6 mld zł. Rozpatrzył również 48 tys. wniosków o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu, rozłożenie zaległości na raty).

Czytaj również: Porozumienia w sprawie postojowego: sukces czy porażka?>>

Prezes ZUS podkreśla, że wszystkie formy wsparcia są realizowane na bieżąco.  - Codziennie wypłacane są kolejne pieniądze na konta samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego – zapewnia prof. Gertruda Uścińska. Zachęca także, aby składać wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy oraz wypłatę świadczenia.

  


Nowe wersje wniosków już dostępne

Od czwartku, 7 maja, na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK). Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS.

 


Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także pliki word, pdf lub inne przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane. Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.