Po wejściu na stronę programu tarcza finansowa od razu widoczny jest link do regulaminu ubiegania się o udział w programie. To nowość, bo przez co najmniej tydzień od startu programu pierwszym dokumentem na który trafiali przedsiębiorcy były odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jak pisaliśmy na Prawo.pl ulegał on zmianom i nie zawsze był tożsamy z regulamin. Ponadto wśród najważniejszych informacji o programie znalazły się:

 • Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm: pobierz plik
 • Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia: pobierz plik
 • Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: zobacz więcej
 • Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: zobacz więcej
 • Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach tarczy finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy: zobacz więcej
 • Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS: zobacz więcej
 • Dowiedz się jakie dane przekazał ZUS do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu tarcza finansowa: zobacz więcej
 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej: zobacz więcej

Przedsiębiorcy w szczególności powinni zapoznać się z informacjami ZUS i Ministerstwa Finansów. Na stronie wciąż jednak nie jest dostępna uchwała z 27 kwietnia 2020 roku uchwała Rady Ministrów w  sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm", ta wciąż jest tylko dostępna na wniosek wysłany do kancelarii premiera, o czym pisaliśmy na Prawo.pl w sobotę 9 maja. Ponadto brakuje informacji o dacie zamieszczenia wszystkich informacji. Przypomnimy, że nabór ruszył 29 kwietnia o godz. 18. Wówczas PFR nie poinformował nawet, że w regulaminie zmieniono definicję MŚP. 

Czytaj również: Subwencja z tarczy antykryzysowej z PFR do opodatkowania >>

Tymczasem jak informuje PFR, wypłacono już za pośrednictwem banków ponad 18 miliardów złotych na konta 85 292 firm. Przykładowo w konkursach o dofinansowanie unijne wszystkie dokumenty, w tym wzór umowy, są udostępniane w momencie ogłoszenia konkursu, a nabór wniosków zwykle rusza w terminie późniejszym, co najmniej dwa tygodnie później. Dzięki temu wszyscy zainteresowani są w stanie zapoznać się, przygotować dobrze do złożenia wniosku i mieć równe szanse w dostępie do publicznych pieniędzy.

 

Jak dane o zatrudnieniu weryfikuje ZUS

Niestety wśród wyjaśnień brakuje tych, które dotyczą sytuacji, gdy zaległości w składkach nie było, a system mimo to zweryfikował wniosek negatywnie. Choć można doczytać, że system weryfikacji sprawdza, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł. ZUS podkreśla, że jest to parametr określony przez PFR. Za to można się upewnić, że dane o zatrudnieniu są ustalane według:

 1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r.
 2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję, np.:
  - dla wniosku o subwencję złożonego 29 kwietnia 2020 r. to stan zatrudnienia na dzień 31 marca 2020 r. według dokumentów za 02/2020,
  - dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. to stan zatrudnienia na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020,
 3. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim, np.:
  - dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. według stanu zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
  - dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. według stanu zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2019.

Ponadto ZUS podpowiada, że można do niego złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych do PFR. Chodzi dokładnie o wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Trzeba jednak dołączyć do niego załącznik potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu (RD-PFR). W załączniku należy wskazać  czego dotyczy pytanie: liczby pracowników, etatów czy salda.

 


Jak dane o obrotach weryfikuje Krajowa Administracja Skarbowa

Z kolei Ministerstwo Finansów przypomina, że dla podatników VAT niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:

 • 10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
 • 11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
 • 13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0 proc.
 • 15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5 proc.
 • 17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7 proc. albo 8 proc.
 • 19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22 proc. albo 23 proc.
 • 21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • 22 – Eksport towarów
 • 31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

MF przypomina też, że trzeba pamiętać, aby deklarację VAT złożyć przed wysłaniem wniosku o pomoc z PFR, co pozwoli na jego weryfikację. Banki informują, że co da zasady deklaracje trafiają do systemu po 4 dniach od ich złożenia. Z kolei z odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania,  można dowiedzieć się, jak wykazać przychód w przypadku rozliczania się metodą kasową czy w formie zaliczek.

Jak ustalić spadek sprzedaży u przedsiębiorców rozliczających VAT metodą kasową?  

Jak pisze PFR spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów).

Jak uwzględniać faktury zaliczkowe przy ustalaniu spadku obrotów?

Tu podstawą weryfikacji wniosków są dane dotyczące obrotów beneficjenta. Istotne jest wykazanie, że  obroty spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego. We wniosku należy więc wskazać obrót wykazywany w deklaracji VAT (ewentualnie JPK_VAT). Otrzymane zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów i świadczenia usług powodują powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpływu na rachunek bankowy całości lub części zapłaty. Natomiast, przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym takich zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.