Opublikowana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) zawiera m.in. regulacje dotyczące wydłużenia terminów na dokonanie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Jedno z takich rozwiązań dotyczy wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >  

Zawieszenie raportowania dotyczy wszystkich schematów

Wbrew temu co wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, zawieszenie raportowania schematów podatkowych dotyczy wszystkich rodzajów schematów podatkowych, także schematów  podatkowych transgranicznych. Potwierdza to Paweł Rosiński, doradca podatkowy z Instytutu Cen Transferowych.

Zobacz również:
Czynny żal elektronicznie, ale nie dla każdego >>

Koronawirus zmusi firmy do aktualizacji analizy porównawczej >>
 

Ekspert zwraca uwagę, że w art. 31y specustawy dotyczący odroczenia, odnosi się do schematów podatkowych w rozumieniu art. 86a par. 1 pkt 10 ordynacji podatkowej. Wykładnia literalna uchwalonej regulacji jednoznacznie przesądza zatem, że odroczenie terminów na raportowanie dotyczy wszystkich schematów podatkowych. - We wskazanym punkcie mamy definicję legalną schematu podatkowego jako takiego, a nie co sugeruje uzasadnienie do projektu definicję schematu podatkowego krajowego. Zakres przedmiotowy schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a par. 1 pkt 10 ordynacji podatkowej obejmuje także schematy transgraniczne w rozumieniu art. 86a par. 1 pkt 12 ordynacji podatkowej – tłumaczy Paweł Rosiński.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

 

Schemat to schemat

Jego zdaniem, bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, że w definicji schematu podatkowego transgranicznego nie pojawia się sformułowanie „schemat podatkowy”. Gdyby przyjąć odmienną interpretację, to okazałoby się, że schemat podatkowy transgraniczny nie może być schematem podatkowym standaryzowanym.

Zobacz procedury w LEX: