Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dodatkowe cztery miesiące dla kandydatów na doradcę podatkowego, którzy zdali część pisemną, a część ustną mieli zaliczyć do końca marca br.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

Dodatkowe cztery miesiące na zaliczenie

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej. Kandydat może przystępować do części ustnej w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. Z pierwszej wersji proponowanego art. 31m ustawy, wynikało, że kandydatowi na doradcę podatkowego, któremu roczny termin od zaliczenia części pisemnej do ustnej upływa w marcu 2020 r., i miał on przystępować do niej w marcu, będzie przysługiwało prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące od wejścia w życie projektowanej ustawy. Po naszej publikacji projekt został zmieniony. Okres czterech miesięcy będzie liczony dopiero od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa  >

 

Egzamin odwołany z powodu koronawirusa

Ministerstwo Finansów, autor projektowanego przepisu, tłumaczy, że w marcu do części ustnej przeprowadzanej od 9 do 20 marca zostali zakwalifikowani i mieli  podejść  kandydaci, którym kończy się rok przeznaczony na zdanie egzaminu. Egzaminy ze względu na ogłoszony stan epidemiczny zostały odwołane. MF zwraca uwagę, że kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej egzaminu, a którym upływa rok na zdanie egzaminu, zostaliby pozbawieni możliwości podejścia do egzaminu, co oznaczałoby przekreślenie procedury egzaminacyjnej, w której uczestniczą. Zmiana ma dotyczyć wszystkich osób, którym upływa w marcu rok i które nie przystąpiły do części ustnej egzaminu w marcu 2020 r., niezależnie od momentu odwołania tych egzaminów, zatem pozwoli na skorzystanie z jednokrotnego prawa podejścia do części ustnej egzaminu osobom, które nie stawiły się na egzaminie w tygodniu, w którym egzaminy zostały zawieszone, jak również w tygodniu, w którym został ogłoszony stan epidemiczny. Zmiana dotyczy maksymalnie 160 osób i nie spowoduje negatywnych skutków dla budżetu państwa.

 

Marcin Borkowski, Joanna Szlęzak-Matusewicz

Sprawdź  

Cztery miesiące mogą nie wystarczyć

Jeden z kandydatów na doradcę podatkowego, do którego dotarliśmy, cieszy się, że termin na zaliczenie części ustnej zostanie wydłużony. Wcześniej sygnalizował nam, że cztery miesiące mogą nie wystarczyć. Tłumaczył, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, że na zaliczenie egzaminu będą cztery miesiące od momentu odwołania stanu epidemii, a nie od ogłoszenia nowych przepisów.

Zobacz procedury w LEX:

Zobacz również: Propozycja pomocy podatnikom nie zachwyca >>