W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych zdecydowało w czwartek o podjęciu przez samorząd zawodowy, stosownych do zmieniających się okoliczności, działań ochronnych, w tym zmierzających do czasowego ograniczenia aktywności wewnątrzzawodowej. Ma to ograniczyć ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a przede wszystkim zminimalizować ryzyko zarażenia.

Zobacz również: Można wnioskować o raty lub umorzenie podatków >>

Apel doradców o zmianę przepisów

- Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w Polsce koronawirusa spowodować mogą znaczne trudności w zakresie realizacji części nałożonych przez państwo obowiązków – w tym podatkowych - zarówno dla przedstawicieli naszej grupy zawodowej, ale i przede wszystkim dla podatników – w szczególności małych i średnich przedsiębiorców – mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

- Jako samorząd zawodowy doradców podatkowych apelujemy o podjęcie działań legislacyjnych polegających na uchwaleniu w trybie pilnym ustawy (tzw. specustawa) oraz wydaniu innych aktów wykonawczych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez klientów doradców podatkowych ich obowiązków podatkowych w związku z okolicznościami, na które nie mają wpływu, np. poprzez stosowne wydłużenie terminów przewidzianych w prawie podatkowym bądź odstąpienie od wymierzania kar za ich niedochowanie – zaznaczył prof. Adam Mariański.

 

Doradcy chętni do pomocy

Zdaniem samorządu doradców, odpowiednie działanie w zakresie profilaktyki nie powinno ograniczać się jedynie do kwestii zdrowotnych, bowiem równie istotnym czynnikiem funkcjonowania społeczeństwa i państwa jest szeroko rozumiana ich aktywność gospodarcza oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraziła chęć pomocy w określeniu obszarów prawa podatkowego, które powinny zostać objęte wspomnianym ograniczeniem.