Apel ma związek z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i działaniami przeciwdziałającymi jego rozprzestrzenianiu. - Nie wszystkie czynności z tym związane można zrobić zdalnie - tłumaczą księgowi. Apelują o przesunięcie terminów związanych z obowiązkami podatkowymi do 30 dni od momentu ponownego otwarcia szkół, przedszkoli i żłobków, oraz o 90 dni na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

 

Dariusz Fuchs, Katarzyna Malinowska, Dorota Maśniak

Sprawdź  

Cel - wywiązanie się z obowiązków

 Jak podkreślił szef Stowarzyszenia Księgowych Jerzy Koniecki „zgoda premiera pozwoli księgowym wywiązać się z powierzonych zadań, a przedsiębiorcom - uniknąć potencjalnych kar za niedotrzymanie obowiązków”.

Według Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w Polsce koronawirusa spowodować mogą znaczne trudności w realizacji części nałożonych przez państwo obowiązków. W szczególności małych i średnich przedsiębiorców - wskazała Rada.

Czytaj: Wirus zrzuca sprawy z wokandy - jest rekomendacja dla sądów>>

Zaapelowała do premiera o wydłużenie terminów przewidzianych w prawie podatkowym bądź odstąpienie od wymierzania kar za ich niedochowanie. - Jako samorząd zawodowy doradców podatkowych apelujemy o podjęcie działań legislacyjnych polegających na uchwaleniu w trybie pilnym ustawy (tzw. specustawa) oraz wydaniu innych aktów wykonawczych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez klientów doradców podatkowych ich obowiązków podatkowych w związku z okolicznościami, na które nie mają wpływu – czytamy w liście KRDP.