W skład Zespołu wchodzą doktorzy i profesorowie nauk prawnych, zatrudnieni w wyższych uczelniach na stanowiskach profesorów: dr hab. Ryszard Balicki, dr hab. Jacek Barcik, dr hab. Mariusz Bidziński, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr hab. Marcin Dąbrowski, dr hab. Radosław Grabowski, dr hab. Tomasz Koncewicz, dr hab. Bartłomiej Nowotarski, dr hab. Sławomir Patyra, dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. Andrzej Rzepliński (b. prezes TK), prof. Bronisław Sitek, dr Tomasz Zalasiński.

Jak wyjaśniła Kancelaria Senatu, do zakresu jego działania należy sporządzanie na zlecenie Marszałka Senatu i Prezydium Senatu opinii w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przez Sejm i przekazanych Senatowi, projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w odniesieniu do których są wątpliwości co do zgodności z Konstytucją.

Czytaj: Za kilka dni będzie ocena Komisji Weneckiej ustawy o dyscyplinarkach>>