Twój e-PIT już dostępny

Domowe finanse PIT
Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów na podatników czekają już wypełnione przez skarbówkę rozliczenia PIT za rok 2018. Na razie są to tylko zeznania PIT-37 i PIT-38, ale w przyszłym roku mają do nich dołączyć kolejne. Przed południem trudno było zalogować się do systemu.
Krzysztof Koślicki
15.02.2019
Domowe finanse PIT
Jeśli strona mogłaby stracić płynność finansową z powodu zaskarżonego postanowienia, to istnieją podstawy do wstrzymania jego wykonania. Może bowiem powstać znaczna szkoda lub skutki trudne do odwrócenia dla strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
15.02.2019
Ordynacja
Kontrolę operacyjną może zarządzić tylko i wyłącznie ustawowo określony organ krajowy, a wniosek o nią powinien być rzetelnie uzasadniony - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodziło o nielegalne podsłuchy zastosowane przez bułgarskie służby w sprawie dotyczącej przestępczości VAT-owskiej. - To przestroga także dla polskich służb - mówią eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
15.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki m.in. jednolitym plikom kontrolnym, przeprowadza mniej kontroli podatkowych. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka zbyt często weryfikuje podatników w trybie czynności sprawdzających. Problem w tym, że może być on wykorzystywany tylko w ściśle określonych przypadkach. Stosowanie go w każdej sprawie jest niezgodne z prawem.
Krzysztof Koślicki
15.02.2019
Ordynacja
Od piątku, 15 lutego, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów na podatników będzie czekał wypełniony przez skarbówkę PIT za rok 2018. W 2019 r. będą to rozliczenia na drukach PIT-37 i PIT-38. W następnym roku fiskus samodzielnie rozliczy podatników składających PIT-36 i PIT-36L.
Krzysztof Koślicki
14.02.2019
Domowe finanse PIT
Ministerstwo Finansów zamierza wydać kolejne objaśnienia do nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisów ordynacji podatkowej. Chodzi o klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. Eksperci z rezerwą podchodzą do takiej kontynuacji procesu legislacyjnego.
Grażyna J. Leśniak
14.02.2019
Ordynacja
O jakości polskiego prawa podatkowego niestety nie można powiedzieć zbyt wiele dobrego. Przepisy są skomplikowane, niejasne i chaotyczne. Najczęściej też tworzy się je w wielkim pośpiechu, na ostatnią chwilę. Z pomocą idzie Ministerstwo Finansów, które zaczęło wydawać objaśnienia do przepisów. Te dokumenty spowodują jednak jeszcze większy chaos.
Krzysztof Koślicki
14.02.2019
Ordynacja
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Przepisy umożliwiają wierzycielowi, który nie otrzymał zapłaty za fakturę, obniżenie zadeklarowanego przez niego VAT, jeśli opóźnienie przekracza określony termin. W ustawie jest jednak pewna luka – tłumaczy Piotr Litwin, partner zarządzający w Enodo Advisors.
Piotr Litwin
13.02.2019
VAT
Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w przepisach podatkowych przewidującymi wprowadzenie tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego. Projekt ma zostać skierowany do konsultacji publicznych.
Grażyna J. Leśniak
13.02.2019
CIT
Stanowisko organów podatkowych i sądu I instancji jest prawidłowe ‒ orzekł NSA. Oddalił także skargę kasacyjną przedsiębiorcy, który chciał, by urzędy skarbowe przekazały mu pieniądze odzyskane od jego 29 kontrahentów, którzy zalegali z zapłatą.
Grażyna J. Leśniak
13.02.2019
VAT
Adam Abramowicz chce, aby mikrofirmy zostały całkowicie wyłączone ze stosowania płatności podzielonej, ewentualnie - aby split payment został w ich przypadku ograniczony. Rekomenduje też skrócenie terminu zapłaty za faktury wystawione przez najmniejsze firmy.
Agnieszka Matłacz
12.02.2019
VAT
Odwrotne obciążenie jest zaproszeniem do wyłudzania całkowicie nienależnych zwrotów. Nie wymaga tworzenia fikcyjnego wywozu towarów poza granice Polski: wystarczy skupić i sprzedaż (wielokrotnie) tę samą partię stali (złomu, elektroniki, itp.), aby uzyskać legalnie prawo do zwrotu. Trzeba tylko zmistyfikować podatek naliczony, ale to nie jest takie trudne – tłumaczy prof. Witold Modzelewski.
Witold Modzelewski
12.02.2019
VAT
Ministerstwo Finansów jest zadowolone z działania systemu blokowania rachunków bankowych, które mogły być wykorzystane do wyłudzeń podatków. Przez siedem pierwszych miesięcy jego funkcjonowania zablokowano ponad 10 mln zł. Przepisy w tym zakresie znajdują się też w najnowszej wersji projektu nowej ordynacji podatkowej. Zdaniem ekspertów, system wymaga jednak gruntownych poprawek.
Krzysztof Koślicki
12.02.2019
Ordynacja
Organy podatkowe mają obowiązek weryfikować nie tylko legalność zdobycia, ale i legalność wykorzystania podsłuchów pozyskanych w wyniku technik operacyjnych innych uprawnionych służb i wykorzystanych w postępowaniu karnym, które są dowodami w postępowaniu podatkowym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2019
Ordynacja
Nie można wykluczyć, że podatnicy złożą tak dużo raportów dotyczących schematów podatkowych, że ministerstwo zostanie zalane potokiem nieprzydatnych informacji. Stąd możliwość zawężenia obowiązku raportowania w przyszłości - twierdzi Małgorzata Sobońska–Szylińska, adwokat, partner w kancelarii Gekko Taxens.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2019
CIT
Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części wynagrodzenia, trzeba ją dokładnie określić. Nie wystarczy jednak wskazanie czasu potrzebnego do stworzenia dzieła.
Krzysztof Koślicki
11.02.2019
PIT
Nie ma nic dziwnego, gdy pytanie o zgodność z Konstytucją przepisu prawa podatkowego zadaje sąd administracyjny. Od lat, niemal codziennie oddalane są skargi podatników na decyzje, w których nałożono na nich podatek. Kwestią sporną ciągle jest podatek od mieszkania otrzymanego w darowiźnie czy spadku
Marek Isański
09.02.2019
PIT
Woda dostarczana m.in. wodociągami będzie nadal objęta 8-procentowym VAT. Potwierdził to w piątek Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. I zapowiedział, że projekt załącznika do ustawy o VAT zostanie zmieniony.
Krzysztof Koślicki
08.02.2019
VAT
Niedawno opublikowany projekt nowej ordynacji podatkowej podejmuje próbę implementacji kilku nowych instytucji proceduralnego prawa podatkowego. Wśród nich projekt wprowadza program współdziałania z dużymi podatnikami, który na arenie międzynarodowej jest powszechnie znany jako co-operative compliance.
Iwona Kaczorowska
08.02.2019
Ordynacja
Faktura VAT to dokument rozliczeniowy. Ma on charakter prywatny. Z samego wystawienia faktury nie wynika więc, że strony wskazane w dokumencie łączyła umowa sprzedaży. Gdy pozwany kwestionuje zawarcie umowy, powód ma obowiązek wykazać tę okoliczność innymi dowodami - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Aleksandra Partyk
08.02.2019
Prawo cywilne VAT
Jeżeli podatnik w swoim rocznym PIT wyrazi zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać, aby np. podziękować mu w imieniu obdarowanego za przekazane pieniądze. Fundacje i stowarzyszenia nie mogą jednak udostępniać danych darczyńców osobom obdarowanym.
Krzysztof Koślicki
07.02.2019
PIT RODO
Od stycznia obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT bonów. Zdefiniowane zostały pojęcia bonu jednego i różnego przeznaczenia. Opodatkowane VAT są tylko te pierwsze.
Iwona Kaczorowska
07.02.2019
VAT
Po wejściu w życie zmian w rozliczaniu wydatków na samochody, nie wiadomo, jak rozliczać umowy leasingu zawarte przed końcem ubiegłego roku. Nie jest jasne, czy kosztem jest tylko rata leasingowa, czy też inne wydatki - np. paliwo, ubezpieczenie, serwisowanie. Może to skutkować sporem z fiskusem, dopłatą podatku i odsetkami.
Krzysztof Koślicki
07.02.2019
CIT PIT Prawo gospodarcze
Nagłe pogorszenie zdrowia, które dotknęło doradcę podatkowego poza siedzibą kancelarii, a także fakt, że był on jedynym ustanowionym w Polsce pełnomocnikiem zagranicznej spółki i nie miał możliwości powiadomienia o tym spółki, to wystarczający powód do złożenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania ‒ uznał NSA.
Grażyna J. Leśniak
06.02.2019
Ordynacja
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji kodeksu karnego. Jest to znaczący krok wstecz w zakresie polityki karania. Traktowanie przestępstw związanych z obrotem gospodarczym jak zbrodni i wymierzanie kar sięgających 25 lat pozbawienia wolności, może pociągnąć ze sobą bardzo niebezpieczne konsekwencje – twierdzi adwokat Łukasz Chmielniak,
Łukasz Chmielniak
06.02.2019
Prawo karne Ordynacja

NIK sprawdzi rozliczenia VAT w samorządzie

Samorząd terytorialny VAT Kontrola zarządcza
Jednostki samorządu terytorialnego ciągle mają problem z centralizacją rozliczeń VAT. Najwyższa Izba Kontroli zapowiada kontrole w tym zakresie. Są one ujęte w tegorocznym planie działania izby. Weryfikacja ma objąć również inne aspekty pracy gmin, powiatów i województw.
Krzysztof Koślicki
05.02.2019
Samorząd terytorialny VAT Kontrola zarządcza
Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie stosują przepisy. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który nie podał w zgłoszeniu przewozu numeru licencji kierowcy. Został ukarany kwotą 5 tys. zł. Po stronie podatnika stanął w końcu NSA. Przypomniał o istnieniu przesłanki interesu publicznego, która pozwala nie orzekać kary, a którą fiskus świadomie wcześniej zignorował.
Krzysztof Koślicki
05.02.2019
Akcyza
Od stycznia 2019 roku nie jest już potrzebny oryginał zaświadczenia o miejscu zamieszkania (siedzibie) podatnika. Preferencja ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku niektórych usług i przy niskiej kwocie wypłat. Określone warunki powodują jednak, że tylko nieliczni podatnicy skorzystają z tego uproszczenia.
Iwona Kaczorowska
04.02.2019
CIT
Wpłaty na konta emerytalne i odliczanie ulgi na dzieci nie jest schematem podatkowym. Nie podlegają zatem raportowaniu – to m.in. potwierdziło Ministerstwo Finansów w zeszłym tygodniu objaśnieniach podatkowych. Wynika z nich, że podmiotowi, który się do nich zastosuje, będzie przysługiwać ochrona.
Krzysztof Koślicki
04.02.2019
CIT PIT
Przepisy tworzone w pośpiechu, bez szerszych analiz i konsultacji, prowadzą do rażącego obniżania się poziomu legislacji podatkowej. Można przypuszczać, że projektodawcy w celu tzw. uszczelniania proponują regulacje, które mają charakter wyłącznie odstraszający, a nie rzeczywiście zapobiegający unikaniu podatkowania – tłumaczy prof. Adam Mariański.
Adam Mariański
04.02.2019
Ordynacja Prawo gospodarcze