- Z uwagi na kierowane do Ministerstwa Finansów postulaty dotyczące wydłużenia terminu na zajęcie stanowiska w sprawie przyszłości zawodu księgowego, informujemy, że przedłużamy termin prekonsultacji do 30 września 2022 r. – poinformował w poniedziałek resort finansów.

MF zachęca także do zapoznania się z dokumentem pt. "Zawód księgowego – kierunki rozwoju", który był podstawą do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego.

Opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl, podając numer pytania. Zachowanie ustrukturyzowanej formy ułatwi dalsze prace analityczne.

Więcej informacji na temat prekonsultacji oraz webinaru.

Zobacz również: Wciąż trwa spór, gdzie kończy się księgowość, a zaczyna doradztwo podatkowe >>