Ministerstwo Finansów przypomniało w opublikowanym 16 września komunikacie, ze z końcem miesiąca, a więc już za dwa tygodnie kończy się termin na nadsyłanie uwag dotyczących zawodu księgowego.

"Zachęcamy wszystkich do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, czy potrzebna jest zmiana systemu prawnego wprowadzająca regulacje w funkcjonowaniu zawodu księgowego i jaki ewentualnie powinien być kierunek tych regulacji - napisało MF.

MF zachęca także do zapoznania się z dokumentem pt. "Zawód księgowego – kierunki rozwoju", który był podstawą do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego.

Opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl, podając numer pytania. Zachowanie ustrukturyzowanej formy ułatwi dalsze prace analityczne.

Więcej informacji na temat prekonsultacji oraz webinaru.

Zobacz również: Wciąż trwa spór, gdzie kończy się księgowość, a zaczyna doradztwo podatkowe >>