Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, ktrej szkoła jest...

25.05.2007

Sytuacja prawna dziecka uchodźcy

W Polsce dzieci od 7. roku życia do czasu ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż do 18 lat) są objęte obowiązkiem szkolnym. Jeśli cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy opanuje język polski na...

23.05.2007
1    618  619  620  621  622 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski