Kraków pomoże niepełnosprawnym uczniom

Władze Krakowa zachęcają rodziców dzieci z dysfunkcjami, by posyłali je do szkół specjalnych. Tam znajdą dobrą edukację i pomoc specjalistów - mówiła we wtorek wiceprezydent ds. edukacji Anna Okońska...

29.08.2012

Trwa debata o lekcjach historii

Jak powinny wyglądać lekcje przedmiotu Historia i społeczeństwo, w ramach których realizowany będzie obowiązkowy wątek tematyczny Ojczysty Panteon i ojczyste spory - to temat debaty odbywającej się w...

29.08.2012

Kolejne protesty przeciwko reformie liceów

Licea ogólnokształcące po wprowadzeniu reformy podstawy programowej zatracą swój ogólnokształcący charakter - uważają członkowie Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Ich zdaniem reforma...

29.08.2012

CKE opublikowała harmonogram egzaminów

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił terminy przyszłorocznych egzaminów. Znane są daty przeprowadzenia sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz matur i egzaminów...

28.08.2012

Nauczycielskie pensje na razie bez zmian

Żadne konkretne propozycje zmian dot. systemu wynagrodzenia nauczycieli nie padły podczas poniedziałkowego spotkania w MEN przedstawicieli rządu, oświatowych związków zawodowych i korporacji...

28.08.2012

Trwa dyskusja o wynagrodzeniach nauczycieli

System wynagradzania nauczycieli jest tematem spotkania w MEN, dotyczącego ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Udział w poniedziałkowym spotkaniu biorą przedstawiciele rządu, oświatowych...

27.08.2012

W Sejmie moda na edukację

Wśród posłów zapanowała moda na zdobywanie tytułów naukowych - donosi Rzeczpospolita. Jak wynika z danych zebranych przez gazetę doksztłcają się zwłaszcza posłowie opozycji.

27.08.2012

Wszyscy mogą skorzystać z marki "Cyfrowa szkoła"

Resort edukacji nie wpadł na pomysł, by zarejestrować Cyfrową szkołę jako znak towarowy. Nie wykupił też domen internetowych zawierających tę nazwę. Wykorzystują to firmy, które mogą wprowadzać...

27.08.2012