SN: Spór kompetencyjny w sprawie dotacji oświatowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Po 1 stycznia 2017 r. sprawy przyznania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych podlegać powinny kognicji sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawie skarg wnoszonych po tej dacie. Jednak sądy cywilne nie mogą odrzucać pozwów, bo inaczej podważy się zaufanie obywateli do państwa - uznał Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
W skali kraju udział w strajku zadeklarowało 79,5 proc. szkół i przedszkoli – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej z młodymi nauczycielami. Według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów, odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe wynosi 58,7 proc. 
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w przyszłym tygodniu PO zgłosi w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Zdaniem PO polskie szkolnictwo to dziś chaos i upadek.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Kadry w oświacie
Jak dotychczas nie widzę woli zbliżenia się stron w kwestii płac w oświacie. Rząd podczas spotkania w Radzie Dialogu Społecznego nic nie zaproponował. Dlatego mam nadzieję, że na kolejne spotkanie 1 kwietnia przyjdzie już z konkretną propozycją - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias.
Paweł Żebrowski
30.03.2019
Rynek
Mam nadzieję, że zakończą się dobrym porozumieniem. W perspektywie jest dobro dzieci, przecież najważniejsze - podkreśla marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Chęć porozumienia się z nauczycielami deklaruje też Beata Szydło. Kolejna tura rozmów z pedagogami odbędzie się 1 kwietnia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
29.03.2019
Kadry w oświacie
Rada Warszawy apeluje do rządu o rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Skrytykowała również reformę edukacji, a radni zdecydowali się nie wprowadzać do porządku obrad apelu o to, by warszawscy nauczyciele nie przyłączali się do akcji strajkowej. Chcieli tego radni Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Liczbę szkół, które wezmą udział w strajku, podał prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas czwartkowej konferencji. Związkowcy spotkali się też ze stroną samorządową, która nie poparła projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządowcy obawiają się, że nie dostaną pieniędzy na pokrycie wydatków na pensje pedagogów.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Szkoła nie wspiera innowacyjności i niszczy kreatywność - wynika z ekspertyzy resortu przedsiębiorczości. Autorzy raportu punktują m.in. luki w wykształceniu nauczycieli i brak motywacji. Rekomendują m.in. zmiany w podstawie programowej. Raport jest ogólnie słuszny, problem jednak nie polega na tym, aby pisać kolejne, słuszne raporty, ale wyznaczyć priorytety dla edukacji i na nich się skupić - ocenia dr Danuta Elsner.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Wniosek o zasiłek mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły - przypomina ZUS.
Paweł Żebrowski
28.03.2019
Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie oświatą

Raport: Polska szkoła zabija kreatywność

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Polska szkoła niezbyt dobrze radzi sobie z kształceniem przyszłych innowatorów. Tłumi kreatywność, a premiuje posłuszeństwo i podporządkowanie - wynika z ekspertyzy resortu przedsiębiorczości. Dostaje się też systemowi kształcenia nauczycieli i podstawom programowym.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach bez należytej opieki

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzice na Ukrainie płacą pośrednikom, żeby wysłać swoje dziecko do polskiej szkoły. Często przekazują opiekę nad dzieckiem na podstawie pełnomocnictwa. Legalność takich praktyk budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia prawa rodzinnego. Zjawisko może być problematyczne również dla dyrektorów szkół.
Paweł Żebrowski Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który wprowadza m.in. przyspieszone podwyżki od września 2019 r. Samorządowcy podkreślili, że popierają podwyżki wynagrodzeń pedagogów, ale obawiają się, że rząd nie zagwarantuje im pieniędzy na ten cel.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
MEN pracuje nad zmianami dotyczącymi kwalifikacji dyrektora szkoły. Chodzi o dostosowanie przepisów do zmian w ocenianiu pedagogów, a konkretnie do poszerzenia skali ocen i likwidacji oceny dorobku zawodowego. Co do zasady konieczne będzie uzyskanie bardzo dobrej oceny pracy.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
Biblioteka Narodowa opublikowała dane o czytelnictwie - okazuje się, że w 2018 r. tylko 37 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Odsetek czytających jest nieco wyższy wśród młodzieży - żadnej książki nie przeczytało 45 proc. osób w wieku 15-24 lata. Niestety, młodzi rzadziej deklarują, że lubią czytać.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
Rząd chce, by nauczycielskie związki zawodowe wypracowały wspólne stanowisko w sprawie płac. Przedstawić je mają 1 kwietnia podczas kolejnego spotkania w tej sprawie. Jest już porozumienie pomiędzy ZNP a Forum Związków Zawodowych, ale "Solidarność" dystansuje się od wspólnych działań.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie

Może być problem z ocenami końcowymi maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN nie obawia się o przebieg egzaminów w czasie strajku nauczycieli. Zapewnia, że odbędą się zgodnie z planem, a pomóc w tym ma rozporządzenie, które umożliwi zmianę składów komisji egzaminacyjnych. Tymczasem problematyczna może być także kwestia klasyfikacji uczniów - wymaga to bowiem uchwały rady pedagogicznej.
Monika Sewastianowicz
26.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strona rządowa i związki zawodowe nie doszły do porozumienia ws. podwyżek dla nauczycieli. Kolejne rozmowy zostały przełożone na kwiecień, a centrale związkowe mają do tego czasu uzgodnić wspólne stanowisko. Poniedziałkowe negocjacje zakończyły się fiaskiem.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie
Zdecydowana większość publicznych przedszkoli będzie pracowała bez problemów - informuje resort edukacji. Według MEN a większość dyrektorów szkół deklaruje, że egzaminy w ich szkołach odbędą się bez zakłóceń. Ministerstwo wyliczyło to na podstawie danych dotyczących referendów strajkowych.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie
Piętnastoletnia Julia marzy, by po egzaminie ósmoklasisty wyjechać na wymarzone wakacje, a jej rówieśniczka Ludwika szykuje się do kontynuowania nauki: "w kierunku motoryzacji i silników". Z pomocą przychodzi im MEN, które stale zwiększa nakłady na edukację, co przekłada się również na pensje nauczycieli - to treść nowego spotu resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie
W budżecie nie ma pieniędzy na spełnienie finansowych postulatów nauczycieli. Rząd nie jest w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań - podkreśla szef KPRM Michał Dworczyk. W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczące oświaty.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019

Nauczycielowi zatrudnionemu przez komitet rodzicielski przysługuje rekompensata

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Praca nauczyciela w szkole zatrudnionego przez komitet rodzicielski jest pracą w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 86 Karty Nauczyciela. Nauczycielce przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach – stwierdził Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Robert Horbaczewski
25.03.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Chcemy rozwiązać problem między dorosłymi - deklaruje szef NSZZ Solidarność Piotr Duda i dodaje: W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. "Solidarność" będzie domagać się osobnych negocjacji z rządem, dlatego że nasze postulaty są zupełnie inne Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2019
Kadry w oświacie Wydarzenia
Z samego faktu, że 29 uczniom unieważniono maturę pisemną z matematyki nie można postawić zarzutu, że przewodnicząca zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w szkole uchybiła godności zawodu nauczyciela - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Robert Horbaczewski
23.03.2019
Szkoła i uczeń
W statucie szkoły trzeba uregulować zarówno kompetencje wicedyrektora szkoły, jak i szczegółowe zasady podejmowania rozstrzygnięć przez radę pedagogiczną. Należy jednak uważać, by nie wyjść poza upoważnienie ustawowe. Może być to bowiem zakwestionowane w sądzie.
Antoni Jeżowski
23.03.2019
Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów - zadeklarowała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zaapelowała do nauczycieli, by byli w tym czasie przy uczniach. Zadeklarowała też gotowość do rozmów o postulatach płacowych. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza terminy egzaminów są zagrożone.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Szkoła i uczeń
Namawiam premiera do wypracowania mechanizmu, dzięki któremu nauczyciele będą z roku na rok zarabiać więcej. Chodzi o stałą podwyżkę – mówi w minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Ale zastrzegła, że nie planuje likwidacji Karty Nauczyciela. - Pedagodzy zasługują na przywileje – podkreśla.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że potrącona na pasach uczennica powinna uzyskać zadośćuczynienie w łącznej wysokości 200.000 zł. Doznała bowiem znacznej krzywdy. Po wypadku nie może uprawiać sportów. Pozytywny wynik leczenia nie niweluje doznanych przez nią cierpień. Wyrok komentuje adwokat Łukasz Strzelecki.
Aleksandra Partyk
22.03.2019
Kadry w oświacie
Wprowadzane obecnie zmiany mają mocno powiązać pracodawcę ze szkolnictwem zawodowym - podkreśla sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek. I dodaje, że dzięki temu uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności, a nowy system umożliwi również dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strajk całej oświaty przede wszystkim uderzy w samorządy. Dzienne „straty” to nawet 195 mln zł - twierdzi prezes Instytutu Badań w Oświacie prof. Antoni Jeżowski. Jak mówi, według resortu edukacji całe koszty 1000 zł podwyżki sięgnęłyby 15 mld zł rocznie.
Antoni Jeżowski
21.03.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Na 25 marca przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias (przewodnicząca Forum Związków Zawodowych) zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium RDS ws. zapowiadanego strajku w oświacie. W rozmowach ma wziąć udział szef ZNP Sławomir Broniarz, szefowa MEN Anna Zalewska oraz minister finansów Teresa Czerwińska.
Paweł Żebrowski
21.03.2019
Finanse publiczne Szkoła i uczeń
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski