XLII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP, podejmuje decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela - czytamy w przyjętej w sobotę uchwale. Cel ten ma być zrealizowany w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Więcej pieniędzy na edukację!

W drugiej z z przyjętych przez Zjazd uchwał ZNP wzywa parlament i rząd do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa. - Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa. Wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój Polski - czytamy w uchwale.

Według autorów uchwały określana corocznie w ustawie budżetowej kwota subwencji oświatowej nie uwzględnia rzeczywistych skutków finansowania realizacji funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych szkół i placówek oświatowych. - Trwające od lat niedofinansowanie szkolnictwa pogłębia się na skutek przekazywania samorządom terytorialnym kolejnych zadań z zakresu oświaty bez zagwarantowania dostatecznych środków finansowych na ich realizację - napisano w uchwale Zjazdu.

Czytaj: Premier: Będą pieniądze na podwyżki dla nauczycieli>>
 

Pytanie o projekt sprzed 3 lat ws. finansowania oświaty

Jego uczestnicy domagają się pilnych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych. Przypomnieli oni, że w 2016 r. ZNP złożył w Sejmie projekt obywatelski, zgodnie z którym środki na wynagrodzenia nauczycieli pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa. Podczas pierwszego czytania tego projektu wszystkie kluby parlamentarne głosowały za skierowaniem inicjatywy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dalszych prac nad projektem w Sejmie nie podjęto.
42. Zjazd ZNP domaga się pilnego wznowienia prac w sejmowej komisji i jak najszybszego uchwalenia projektu, przypominając, w uchwale, że podpisy pod projektem złożyło ponad 340 tys. osób.

Wybrano władze - Sławomir Broniarz nadal przewodniczącym

42. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął się w czwartek. Oprócz przyjęcia uchwał dot. głównych kierunków działań związku na kadencję 2019-2024, dokonał też wybór władz na nową kadencję. Uczestnicy zjazdu zdecydowali w głosowaniu, że związkiem nadal kierować będzie Sławomir Broniarz, a jego zastępcami będą, tak jak dotąd, Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.