Instytucja certyfikująca może upoważnić do przeprowadzania walidacji inny podmiot, jeżeli  gwarantuje on przeprowadzanie walidacji w sposób zgodny z  wymaganiami określonymi dla danej kwalifikacji.

 

Mirosław Sanek: Dane osobowe to zasób, którym musimy nauczyć się gospodarować>>

 

Stawka do 900 zł

Po zmianach stawki ekspertów oceniających dla instytucji publicznych wnioski projektów ubiegających się do dofinansowanie ze środków będą wynosić ok. 200 – 900 zł brutto. Dodany zostanie też zapis, że wynagrodzenia członków Komitetów Ewaluacyjnych dla projektów Erasmus+  wyniosą ok. 500 zł za udział w jednodniowym posiedzeniu, ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonujących jednodniowej wizytacji w ramach oceny programowej lub instytucjonalnej uczelni (970 zł) oraz wynagrodzenia eksperta merytorycznego w projekcie PO WER Wspieranie realizacji pierwszego etapu wdrażania ZSK.

 

 

 

Pojawiły się wątpliwości, czy przy uwzględnieniu podatku VAT w  wyliczeniu wynagrodzenia z tytułu usługi, jaką jest zewnętrzne zapewnianie jakości będzie to zajęcie opłacalne dla podmiotów opierających swoje działanie na rachunku ekonomicznym.