Weszło w życie nowe rozporządzenie ws. zasad dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Zmiany są niewielkie, dotyczą głównie obowiązku tworzenia elektronicznej wersji dopuszczanego do użytku podręcznika. Trzeba ją dołączyć już na etapie akceptacji książki.

 

Nowe podręczniki wkrótce dopuszczone do użytku szkolnego>>

 

Doprecyzowano także przepis dotyczący dopuszczania do użytku podręczników do nauki języków obcych - rzeczoznawca oceni też dołączone do nich nagrania. Nie zmienią się natomiast kwoty opłat za wniesienie wniosku o dopuszczenie książki do użytku szkolnego, podstawowa nadal będzie wynosić 4800 zł. Na zwrot opłaty można liczyć, gdy wnioskodawca wystąpi o umorzenie postępowania, jeszcze zanim zostaną wyznaczeni rzeczoznawcy. Na sporządzenie opinii podręcznika rzeczoznawca będzie miał 30 dni, a jeżeli wniosek dotyczy kilku części podręcznika to termin wyniesie 45 dni.

Sprawdź w LEX:

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi średnią urlopową, jeżeli rok szkolny zakończy się 19.06.2019 r.? >

Czy uczniowi nieposiadającemu numeru PESEL można wydać legitymację szkolną? >

Czy nauczyciel może zrezygnować z wychowawstwa przydzielonego przez dyrektora szkoły? >