O postęp prac nad materiałami dostosowanymi do nowej podstawy programowej zapytali posłowie. Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą uczyć się wg dotychczasowej podstawy programowej - jak podkreślił Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej - korzystają z dotychczasowych podręczników.

Podręczniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uwzględniające nową podstawę programową kształcenia ogólnego 2019/2020, są natomiast obecnie przez wydawców edukacyjnych i w najbliższym czasie będą podlegały procesowi dopuszczenia do użytku szkolnego.

Wiceminister zapewnia także, że częściowo ze starych materiałów edukacyjnych korzystać mogą nauczyciele i uczniowie klas objętych reformą, zwłaszcza że duża część podstawy programowej nie uległa zmianie. 

w perspektywie finansowej 2014-2020 – realizowane są projekty w zakresie rozwijania oferty publicznych e-materiałów dydaktycznych. Chodzi o łatwo dostępne materiały dydaktyczne on-line, umożliwiające efektywną realizację podstawy programowej do kształcenia ogólnego. 

Umiłowanie ojczyzny, udział w rekolekcjach - kontrowersyjne pomysły na ocenianie pedagogów>>

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>