Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że nauczyciele mogą liczyć na 6 proc. podwyżki. Nie ma to jednak pokrycia ani w projekcie ustawy budżetowej, ani w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w roku 2020.

 

Roszczeniowi rodzice często na bakier z prawem>>

 

Oszczędności na nauczycielach lekiem na spowolnienie

ZNP spekuluje, że brak podwyżek dla pedagogów to próba reagowania na spowolnienie gospodarcze - według związkowców oznacza to, że szkoła stanie się jeszcze mniej atrakcyjnym miejscem pracy dla absolwentów.
- Według analityków Narodowego Banku Polskiego, w krajach strefy euro, a w szczególności w Niemczech i we Włoszech gospodarka mocno wyhamuje. Wzrost gospodarczy spowolnił także w USA - podkreślają związkowcy - W kolejnych kwartałach dynamika PKB stopniowo osłabi się ze względu na utrzymujące się obniżenie aktywności gospodarczej w strefie euro oraz wyhamowanie tempa absorpcji środków z budżetu UE - tłumaczą.

 

NBP spodziewa się niższych niż wcześniej przewidywano inwestycji rządowych, samorządowych i prywatnych. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to ma nastąpić “stopniowy spadek dynamiki realnych dochodów do dyspozycji w latach 2020-2021".