Inspekcja Handlowa sprawdziła 83 firmy cateringowe, które przygotowują posiłki dla szpitali, szkół,...
PAP
23.01.2018
Zadaniem MEN w najbliższym czasie będzie upowszechnianie koncepcji edukacji włączającej, aby szkoły...
PAP
22.01.2018
Żeby promocja szkolnictwa zawodowego, w tym szkolnictwa branżowego, udała się, musi się w nią...
PAP
22.01.2018
Sama matura nie wystarczy, by dostać się na wszystkie uczelnie. Uniwersytety zdecydują, czy chcą...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi złożyć pisemny wniosek do...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Szkoła nie zawsze udzieli bezpłatnej informacji dotyczącej gromadzonych danych osobowych. Rząd chce...
Monika Sewastianowicz
20.01.2018
Ponad 750 szkół w województwie. świętokrzyskim będzie mogło korzystać z bardzo szybkiego internetu,...
PAP
20.01.2018
Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania...
PAP
19.01.2018
W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Uczniowie z tych...
PAP
19.01.2018
Podstawa programowa dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla...
PAP
19.01.2018
Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę...
Monika Sewastianowicz
19.01.2018
MEN będzie promować szkolnictwo zawodowe, w tym szkoły branżowe - swoje działania będzie kierować...
PAP
19.01.2018
W maju odbędzie się konferencja dla nauczycieli i rodziców dotycząca zapewnienia przez szkoły...
PAP
19.01.2018
Dyrektor szkoły będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu materiałów...
Monika Sewastianowicz
19.01.2018
Nagrywanie przez dyrektora szkoły rozmów z nauczycielami bez ich wiedzy oraz podejrzenie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2018
Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego chcą spotkania z premierem Mateuszem...
Monika Sewastianowicz
18.01.2018
O 28 proc. w 2017 r. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczba wyjazdów Polaków na ferie zimowe -...
PAP
18.01.2018
Do Karty Nauczyciela dodano przepis zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych....
Monika Sewastianowicz
18.01.2018
W mińskiej szkole średniej nr 69 odbyło się w czwartek otwarcie nowoczesnej pracowni nauk ścisłych...
PAP
18.01.2018
Kwotę refundacji kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły powinny definiować przepisy...
Monika Sewastianowicz
18.01.2018
Ponad 7 tys. uczniów z Podkarpacia spędzi ferie na zorganizowanym wypoczynku. To niecałe 3 proc....
PAP
18.01.2018
minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz...
PAP
18.01.2018
Wciąż nie ma przepisów, które określają szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla...
Monika Sewastianowicz
17.01.2018
W stolicy województwa świętokrzyskiego powstanie pierwsza publiczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego...
PAP
17.01.2018
Przykładem zarządzania jakością w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobór...
17.01.2018
Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza w tym roku przyjąć do pracy ok. 340 absolwentów szkół, które...
PAP
17.01.2018
Będą nowe przepisy obliczania wynagrodzenia za urlop dyrektora oraz osoby, która go zastępuje....
Monika Sewastianowicz
17.01.2018
Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ma nowy tekst jednolity. Uwzględniono w nim...
Monika Sewastianowicz
17.01.2018
Przepisy nie przewidują funkcji wychowawcy punktu przedszkolnego, takiej osobie nie przysługuje...
Robert Horbaczewski
16.01.2018