Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor musi przedstawić na zebraniu rady...
Bożena Barszczewska
29.08.2018
Zarządzanie oświatą
Przedstawiciele ZNP podtrzymali negatywną opinię dotyczącą kryteriów oceniania nauczycieli w...
Monika Sewastianowicz
28.08.2018
Już od września nauczycieli nie można zatrudniać na umowy cywilnoprawne. Wydłuża się też ścieżka...
Monika Sewastianowicz
28.08.2018
Stanowisko asystenta nauczyciela znika z prawa oświatowego - w tym z systemu pomocy...
Monika Sewastianowicz
28.08.2018
Nauczyciele zarabiają mniej niż przedstawiciele innych zawodów, w których wymagane są podobne...
Monika Sewastianowicz
28.08.2018
Kadry w oświacie

RODO nie zakazuje sprawdzania obecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
RODO nie zabrania sprawdzania listy obecności ani wyczytywania nazwisk na szkolnych...
Monika Sewastianowicz
25.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Nie ma problemów z wdrażaniem reformy edukacji - tłumaczyła minister Anna Zalewska na piątkowej...
Monika Sewastianowicz
24.08.2018
Zarządzanie oświatą

Rada rodziców może łatwo stracić pieniądze

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rada rodziców nie może podpisywać umów. Problematyczne może być zakładanie przez nią rachunków bankowych, zwłaszcza w przypadku upadłości banku. Jak pokazuje praktyka, wpłacone na takie konto pieniądze bardzo trudno wtedy odzyskać.
Monika Sewastianowicz
24.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie tylko obywatele polscy mają prawo do świadczenia "Dobry Start". Pieniądze na wyprawkę szkolną...
Żanetta Gawarkiewicz
23.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Bezprawność decyzji wójta i kuratora oświaty polegała na zastosowaniu nowych przepisów ustawy Prawo...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2018
Prawo gospodarcze
Resort edukacji szczegółowo określi, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach...
Monika Sewastianowicz
23.08.2018
Kadry w oświacie
RODO nakłada na pracowników szkół obowiązek zaznajomienia się z zasadami ochrony danych. Szkolenia...
Monika Sewastianowicz
22.08.2018
Kadry w oświacie
Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego na aplikację, komisja ustala wynik w drodze uchwały. Młody...
Jolanta Ojczyk
22.08.2018
Szkoła i uczeń
Dyrektor niepublicznego przedszkola skreślił z listy chłopca, który zachowywał się aspołecznie....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2018
Szkoła i uczeń

Unieważnienie matury wciąż problematyczne

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzyści coraz chętniej odwołują się od wyników egzaminów. Pomocne okazało się wprowadzenie...
Monika Sewastianowicz
22.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ruszają poprawkowe matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturzyści, którym nie powiodło się w pierwszym terminie, mogą przystąpić do poprawkowej matury....
Monika Sewastianowicz
21.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

MEN rozdzieliło pieniądze na patriotyczne wycieczki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Pieniądze na organizację patriotycznych wycieczek dostanie 257 szkół. MEN ogłosiło listę podmiotów,...
Monika Sewastianowicz
20.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jest już termin egzaminu ósmoklasisty

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała termin egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. Rozpocznie się on 15...
Monika Sewastianowicz
20.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Kuratoria oświaty za późno przedstawiają do zaopiniowania regulaminy oceniania nauczycieli. Nie...
Monika Sewastianowicz
20.08.2018
Kadry w oświacie
Wypłacono już 848,6 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”. Resort pracy deklaruje, że złożenie...
Monika Sewastianowicz
20.08.2018
Szkoła i uczeń
Już 1 września 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zawieranie umów z nauczycielami....
Krzysztof Lisowski
20.08.2018
Zarządzanie oświatą
Tegoroczny wrzesień będzie trudny, chociaż prawdziwe apogeum dopiero przed nami. Nie jest żadnym...
Sławomir Broniarz
20.08.2018
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

RPD: szkoła musi zadbać o obiad dla cukrzyka

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Szkoła musi zadbać o potrzeby chorych uczniów - podkreśla rzecznik praw dziecka w wystąpieniu...
Monika Sewastianowicz
18.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zmiana nauczyciela a nawet liczby przydzielonych mu godzin wymaga aneksowania arkusza...
Monika Sewastianowicz
17.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji opublikował w końcu nowe rozporządzenie regulujące zasady awansu zawodowego...
Monika Sewastianowicz
16.08.2018
Kadry w oświacie
Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka. Wyjątkiem są zagraniczne wycieczki - w...
Monika Sewastianowicz
16.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort edukacji podał do publicznej wiadomości listę autorów nowej podstawy programowej. To...
Monika Sewastianowicz
14.08.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, będzie oceniany według regulaminów obowiązujących w...
Monika Sewastianowicz
14.08.2018
Kadry w oświacie
Ogłoszenia z ofertami pracy miały być receptą na skutki ograniczenia etatów w związku z likwidacją...
Monika Sewastianowicz
13.08.2018
Kadry w oświacie Prawo pracy
Nowelizacja reformująca szkolnictwo zawodowe uporządkuje reguły jego funkcjonowania. Głębszej oceny...
Stanisław Szelewa
13.08.2018
Prawo pracy Zarządzanie oświatą