W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

 

Do szkoły tylko najmłodsi uczniowie

Zgodnie z nowymi przepisami od 24 października 2020 r. do 8 listopada ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Stacjonarnie, co do zasady, uczą się tylko uczniowie klas I-III w szkołach podstawowych.

 

 

Szkoły dla niepełnosprawnych pracują

Ograniczenie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych nie dotyczy:

 • szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII i ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie lub w zespołach szkół specjalnych,
 • szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ze względu na specyfikę ich działania.

 

Uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli uczyć się w szkole. Przepisy zobowiązują dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych do zorganizowania nauczania uczniom, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki nie są w stanie realizować nauczania on-line w miejscu zamieszkania. Są dwie opcje:

 • stacjonarne nauczanie w szkole;
 • zdalne nauczanie, ale na terenie szkoły.

 

Czytaj również: Gdy szaleje COVID, szkołę można zamknąć bez opinii Sanepidu >>

 

 

 

Szkoły artystyczne również zdalnie

W nowelizacji z 24 października 2020 r. zlikwidowano wyjątki dotyczące szkół muzycznych - które do tej pory prowadziły zajęcia gry na instrumentach stacjonarnie. Teraz wszystkie szkoły artystyczne mają pracować co do zasady zdalnie (za wyjątkiem klas I-III). Jeżeli zajęć nie da się prowadzić zdalnie - dyrektor ma ustalić inny sposób ich realizacji.

 

 

Od soboty 24 października do 8 listopada 2020: 

 • w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zajęcia edukacyjne są realizowane są zdalnie lub w inny sposób ustalony przez dyrektora;
 • w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokształcącego zajęcia realizowane są zdalnie lub w inny sposób ustalony przez dyrektora;
 • w zakresie klas I–III szkoły pod stawowej – zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w szkole.

 

 

Praktyczna nauka zawodu już zdalnie

Do 24 października 2020 r. rozporządzenie przewidywało wyjątki - m.in. dotyczące szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i centrach kształcenia ustawicznego.

 

Stacjonarnie mogły być realizowane:

 •     zajęcia praktyczne;
 •     praktyki zawodowe;
 •     staże uczniowskie.

 

Te przepisy uchylono, szkoły branżowe, prowadzące kształcenie zawodowe i centra również całkowicie przechodzą na pracę zdalną.

   

  Definicja kształcenia hybrydowego

  Rozporządzenie definiuje, czym jest nauczanie hybrydowe - jest to częściowe ograniczenie oznacza prowadzenie zajęć dla uczniów, słuchaczy lub uczestników form pozaszkolnych w podziale co najmniej 50 proc. uczniów  w sposób tradycyjny oraz nie więcej niż 50 proc. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.