Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała we wtorek rozporządzenie w sprawie nowej...
PAP
30.01.2018
Klub PO chce, by Anna Zalewska przedstawiła informację, kiedy i w jakiej wysokości nauczyciele...
PAP
30.01.2018
Wynagrodzenie za realizację projektu unijnego nie stanowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,...
Joanna Lesińska
30.01.2018
Zegar ze zdjętym cyferblatem, widoczna instalacja elektryczna, fotografie z przekrojami. Dyrektor...
Monika Sewastianowicz
30.01.2018
Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę...
Monika Sewastianowicz
30.01.2018
Ponad 33,4 mln zł z funduszy unijnych przeznaczono w województwie pomorskim na dofinansowanie...
PAP
30.01.2018
Lista zwycięzców szkolnego konkursu, zdjęcia z wycieczek na Facebooku nauczyciele często bez...
Monika Sewastianowicz
29.01.2018
Około 140 nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z gmin wchodzących w skład...
PAP
28.01.2018
MEN zachęca nauczycieli, aby w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu...
PAP
27.01.2018
Samorządowy nauczyciel, którego wynagrodzenie nie osiągnęło pułapu określonego w Karcie...
Monika Sewastianowicz
26.01.2018
Do marca MEN chce przedstawić całościowy model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami...
PAP
26.01.2018
Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielom nie przysługuje dodatek za uciążliwość pracy poza tymi, którzy...
Joanna Lesińska
25.01.2018
Przy niektórych schorzeniach niewskazana jest dłuższa praca przy komputerze, a jest ona obecnie...
Monika Sewastianowicz
25.01.2018
Przedstawiciele ZNP i FZZ domagają się nadal wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 15 proc. od 1...
PAP
24.01.2018
Nauczyciela, który chce pójść na urlop dla poratowania zdrowia, na badanie skieruje dyrektor. Wzór...
Monika Sewastianowicz
24.01.2018
Fali szowinizmu i ideologii nienawiści może zapobiegać dobra edukacja, w tym regionalna przekonują...
PAP
24.01.2018
Rozpoczęło się spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele ZNP i FZZ...
PAP
24.01.2018
Pracodawcy - przedstawiciele wszystkich branż - chcą brać udział w tworzeniu nowego szkolnictwa...
PAP
23.01.2018
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej...
Monika Sewastianowicz
23.01.2018
Więcej szkół wprowadzi elektroniczne legitymacje szkolne, które będa jednocześnie kartą wejściową...
Monika Sewastianowicz
23.01.2018
Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez pokrzywdzonego powinno być odpowiednie i ustalane w...
Aleksandra Partyk
23.01.2018
Inspekcja Handlowa sprawdziła 83 firmy cateringowe, które przygotowują posiłki dla szpitali, szkół,...
PAP
23.01.2018
Zadaniem MEN w najbliższym czasie będzie upowszechnianie koncepcji edukacji włączającej, aby szkoły...
PAP
22.01.2018
Żeby promocja szkolnictwa zawodowego, w tym szkolnictwa branżowego, udała się, musi się w nią...
PAP
22.01.2018
Sama matura nie wystarczy, by dostać się na wszystkie uczelnie. Uniwersytety zdecydują, czy chcą...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi złożyć pisemny wniosek do...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Szkoła nie zawsze udzieli bezpłatnej informacji dotyczącej gromadzonych danych osobowych. Rząd chce...
Monika Sewastianowicz
20.01.2018
Ponad 750 szkół w województwie. świętokrzyskim będzie mogło korzystać z bardzo szybkiego internetu,...
PAP
20.01.2018
Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania...
PAP
19.01.2018