Nauczyciela, który często bierze zwolnienia, można wysłać do lekarza na dodatkowe badania. Taką...
Magdalena Fota
17.10.2018
Kadry w oświacie
Poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące indywidualnego nauczania były nadużywane i było to...
Monika Sewastianowicz
17.10.2018
Kadry w oświacie
Trwa konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym można ubiegać się o dofinansowanie w 2019...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.10.2018
Szkoła i uczeń
Ministerstwo sprawiedliwości określiło, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach...
Monika Sewastianowicz
16.10.2018
Kadry w oświacie
Problem głodu nie zniknął z polskich szkół. Jak pokazują dane, aż milion dzieci w Polsce żyje w...
16.10.2018
Dziesięć nauczycielek, które były w ciąży lub na urlopach po urodzeniu dziecka, po wakacjach...
Monika Sewastianowicz
16.10.2018
Kadry w oświacie Prawo pracy
Rusza IX edycja ogólnopolskiego programu dla szkół: "Twoje dane - Twoja sprawa". Jego celem jest...
Monika Sewastianowicz
15.10.2018
Zarządzanie oświatą RODO
Odsetki powinny dotyczyć opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za żywienie dziecka w...
Lachiewicz Wojciech
15.10.2018
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy okołobudżetowej na 2019 rok

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok...
Agnieszka Matłacz
15.10.2018
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Rodzice nie powinni w obecności dziecka krytykować jego nauczycieli. Może to nadwerężyć autorytet...
Monika Sewastianowicz
13.10.2018
Kadry w oświacie
Resort edukacji postanowił złagodzić przepisy dotyczące oceny nauczycieli. Procedura będzie...
Monika Sewastianowicz
12.10.2018
Kadry w oświacie
Pensum nauczycieli zerówki, którzy pracują z mieszanymi grupami, ma określać organ prowadzący....
Monika Sewastianowicz
12.10.2018
Kadry w oświacie
Talent i entuzjazm młodzieży ukierunkowany przez oddanych swojej misji edukacyjnej nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
11.10.2018
Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” zaprasza uczestników V Kongresu Edukacja i Rozwój na zajęcia...
Monika Sewastianowicz
11.10.2018
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel stażysta, aby uzyskać kolejny stopień musi zdać egzamin na nauczyciela kontraktowego. W...
Monika Sewastianowicz
11.10.2018
Kadry w oświacie
Ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych będą funkcjonować tylko do 1 września 2022 r. Resort kultury...
Monika Sewastianowicz
11.10.2018
Kadry w oświacie
Resort edukacji chce wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli szkół branżowych. Będą...
Monika Sewastianowicz
10.10.2018
Prawo pracy
Określone w regulaminach wskaźniki powinny odnosić się do poziomu spełniania poszczególnych...
Piotr Gąsiorek
10.10.2018
Kadry w oświacie

Wybrano nauczyciela roku

Kadry w oświacie
"Nauczycielem Roku" został Przemysław Staroń, nauczyciel z Sopotu. Do tytułu nominowano 13...
Monika Sewastianowicz
09.10.2018
Kadry w oświacie
Kandydatura Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka powinna zostać rozpatrzona ponownie -...
Monika Sewastianowicz
09.10.2018
Zarządzanie oświatą
W trakcie wprowadzania reformy systemu oświaty doszło do wielu naruszeń podstawowych praw dziecka -...
Monika Sewastianowicz
09.10.2018
Zarządzanie oświatą
Wyłącznie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uprawnieni są do wystawienia...
Robert Horbaczewski
09.10.2018
Zarządzanie oświatą
Zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.10.2018
Opieka zdrowotna
Nowe zasady zatrudniania nauczycieli nie odnoszą się do wszystkich specjalistów. Część z nich wciąż...
Monika Sewastianowicz
08.10.2018
Kadry w oświacie
Rusza ponowne zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw dziecka. Do tej pory żaden z kandydatów nie...
05.10.2018
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o...
Jan Chojnacki
05.10.2018
MEN pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi doskonalenia nauczycieli. W rozporządzeniu znajdą się...
Monika Sewastianowicz
05.10.2018
Zarządzanie oświatą
Jeśli w kulturze organizacyjnej szkoły będzie dominować chęć spełnienia przez nauczycieli kryteriów...
Anna Jurewicz
05.10.2018
Kadry w oświacie
Sejm nie powołał Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka. Kandydatka PiS nie uzyskała...
Monika Sewastianowicz
04.10.2018
Zarządzanie oświatą
Za organizację sieci szkolnej odpowiada samorząd, będący organem prowadzącym dla szkół. To te...
Monika Sewastianowicz
04.10.2018
Zarządzanie oświatą