Informację o dodatkowym wsparciu dla uczelni minister ogłosił w środę podczas transmisji na profilu facebookowym resortu nauki.

Czytaj: Uczelnie po Świętach nadal zdalnie>>
 

Minister poinformował, że pieniądze mogą być przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym, wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. na platformę informatyczną do prowadzenia zajęć online), jak również na zakup narzędzi ułatwiających kształcenie zdalne przez nauczycieli akademickich (np. na kamery internetowe, laptopy, tablety itp.). - Sprzęt pozostanie własnością uczelni i może być udostępniany pracownikom do kształcenia w trybie online. Przekazujemy te środki władzom poszczególnych uczelni, a one już najlepiej będą wiedzieć, jak z tych środków skorzystać – podkreślił Czarnek.

Minister wyjaśnił, że wysokość dotacji dla poszczególnych uczelni ustalono na podstawie przeciętnej liczby nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w nich w 2019 r. Pieniądze otrzymają wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra edukacji i nauki i uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

- W przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego to wsparcie wynosi około 850 zł – powiedział minister Czarnek.