Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w wyżej wymienionych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych, z wyjątkiem kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik elektroautomatyk okrętowy, w których nie przewiduje się kształcenia na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

 

Przedszkola niepubliczne idą do sądów po wyrównanie dotacji>>

 

Nowe zawody na liście

Rozporządzenie dodaje nowe zawody do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego - dotyczą przede wszystkim branży budowlanej i transportowej. Dodaje się następujące profesje:

  • monter konstrukcji targowo-wystawienniczych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego,
  • technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych),
  • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter stolarki budowlanej),
  • technik izolacji przemysłowych – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w  technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter izolacji przemysłowych).

 

Na wniosek Ministra Infrastruktury dodaje się zawody przyporządkowane do branży transportu wodnego:

  • Technik elektroautomatyk okrętowy – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie wyłącznie w formie dziennej,
  • Technik przemysłu jachtowego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi).

 

 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do systemu oświaty zawodów Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego w wyniku postulatu zgłoszonego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, który został poparty w pisemnych deklaracjach przez liczną grupę pracodawców sektora budowy ekspozycji targowych. Obecnie w Polsce działa ok. 5 tysięcy przedsiębiorstw projektujących i budujących stoiska targowe i eventowe, które mają coraz większe trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących m.in. montaż i demontaż ekspozycji targowych.