Zmiany wprowadzone zostaną na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki - Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu.

 

Przedszkola niepubliczne idą do sądów po wyrównanie dotacji>>

Nowe zawody na liście

Technik spawalnictwa stanowi w opinii ministra – wnioskodawcy odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na średni personel techniczny branży spawalniczej. Z informacji uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w tym z rozmów przeprowadzonych z pracownikami powiatowych urzędów pracy wynika, że rynek pracy szybko wchłonie techników spawalnictwa.

 

 


 

Istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Do uzyskania specjalistycznych certyfikatów spawaczy, kontrolerów i technologów spawalników wymagane jest przygotowanie bazowe, które zapewni ukończenie technikum w zawodzie Technik spawalnictwa.

Z podobnych powodów na liście znajdzie się zawód: zdobnik ceramiki. Podyktowane jest potrzebami, oczekiwaniami, a nawet naciskami pracodawców, reprezentujących zakłady branży ceramicznej z całego kraju, w szczególności zaś przedstawicieli firm z województwa dolnośląskiego i łódzkiego. Liczna grupa pracodawców zapewniła w pisemnych rekomendacjach o otwartości rynku pracy na kandydatów z kwalifikacjami zdobnika ceramiki.