Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł,  dlatego MEN w rozporządzeniu zwiększa wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego oraz dla nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego.

MEN zapowiada podwyżki dla nauczycieli w drugiej połowie 2020 roku>>
 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. (brutto)

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel

mianowany

nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 617

2 663

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 600

2 617

2 638

2 905

ZNP: żenada

- Żenujące jest, że wynagrodzenie nauczycieli trzeba zrównać z pensją minimalną! - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zauważa, że po zmianach zmniejszają się różnice między wynagrodzeniem np. stażystów z tytułem magistra w stosunku od stażystów z licencjatem, a w dwóch ostatnich grupach zmniejszają się różnice w pensji nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu, co nie motywuje w żaden sposób do podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że nauczyciele mogą liczyć na 6 proc. podwyżki. Nie ma to jednak pokrycia ani w projekcie ustawy budżetowej, ani w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w roku 2020.