Od 1 września 2018 r. nauczycieli pracujących w szkołach trzeba zatrudniać na etacie. Nie dotyczy...
Joanna Lesińska
26.09.2018
Kadry w oświacie
Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe. Wprowadzi ona m.in. obowiązek...
Monika Sewastianowicz
25.09.2018
Zarządzanie oświatą
Opozycyjni posłowie chcą ograniczyć zakaz zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych....
Monika Sewastianowicz
25.09.2018

Szkolna legitymacja także w telefonie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uprawnienia do ulgi uczeń będzie mógł potwierdzić, pokazując kontrolerowi mLegitymację na...
Monika Sewastianowicz
24.09.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dr Agnieszka Maria Dudzińska została zgłoszona przez PiS jako kandydatka na rzecznika praw dziecka....
Monika Sewastianowicz
24.09.2018
Prawnicy
Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i...
Monika Sewastianowicz
24.09.2018
Kadry w oświacie
Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował w sobotę manifestację. Główne postulaty to: większe...
Agnieszka Matłacz
22.09.2018
Zarządzanie oświatą
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzice są w trudnej sytuacji po wprowadzeniu...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2018
Opieka zdrowotna
Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.09.2018
Opieka zdrowotna
Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy...
Krzysztof Sobczak
21.09.2018
Szkoła i uczeń
Żądanie wyższych zarobków, krytyka zmian wprowadzanych w polskich szkołach, a także szefowej MEN...
Krzysztof Sobczak
21.09.2018
Zarządzanie oświatą
Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i...
Krzysztof Sobczak
20.09.2018
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że przedszkole nie może pobierać od rodziców innych...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.09.2018
Samorząd terytorialny
Bezpieczeństwo w internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych to jeden z...
Krzysztof Sobczak
18.09.2018
Zarządzanie oświatą RODO
Edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Szkoła i uczeń RODO
Związkowcy z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" demonstrowali w sobotę przed...
Krzysztof Sobczak
15.09.2018
Nie można uzależnić wysokości stypendium wyłącznie od kryterium dochodowego w rodzinie ucznia....
Dorian Lesner
14.09.2018
Finanse samorządów
Edukacja włączająca wymaga większego wysiłku ze strony szkoły i nauczycieli, ale na pewno sprzyja...
Krzysztof Sobczak
13.09.2018
Szkoła i uczeń
Szkoły z powodzeniem radzą sobie z wdrażaniem nowych przepisów o ochronie danych osobowych, ale...
Monika Sewastianowicz
13.09.2018
Szkoła i uczeń RODO
Sabina Lucyna Zalewska przesłała marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu wycofanie swojej zgody na...
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2018
Najwięcej odwołań tegorocznych maturzystów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego dotyczyło...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Szkoła i uczeń
Zakwaterowanie dzieci w szkolnych bursach nie jest działalnością gospodarczą. Taki obowiązek wynika...
Anna Olbrych
12.09.2018
VAT
86 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pozytywnie zaliczyło egzamin dojrzałości...
Krzysztof Sobczak
11.09.2018
Szkoła i uczeń
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić rekomendacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli –...
Krzysztof Sobczak
10.09.2018
Szkoła i uczeń
Szkoła nie może publikować w internecie wyników rekrutacji. Listy przyjętych uczniów wywiesza się...
Monika Sewastianowicz
10.09.2018
W szkole nie może dochodzić do napięć i konfrontacji między rodzicami i nauczycielami - stwierdził...
Krzysztof Sobczak
08.09.2018
Szkoła i uczeń
Trzy uniwersytety z - UMK, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet...
Krzysztof Sobczak
07.09.2018
Szkolnictwo wyższe
Polska, jeżeli chodzi o reformowanie oświaty, przypomina osobę z borderline, najpierw wkłada dużo...
Monika Sewastianowicz
07.09.2018
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na 15 września zapowiada pikietę przed...
Krzysztof Sobczak
07.09.2018
Szkoła nie może publikować w internecie wyników rekrutacji. Listy przyjętych uczniów wywiesza się...
Monika Sewastianowicz
07.09.2018