Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel powinien złożyć w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, taki wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich, a ze wsparcia może skorzystać tylko raz.

Nauczycielskie 500 plus - jest już wzór wniosku>>
 

 

Na co dofinansowanie dla nauczycieli?

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu. Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

 

W rozporządzeniu  został określony rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli będzie podlegał dofinansowaniu - refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia. Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia.

 

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Listopad 2020 >

 

Z dofinansowania, o którym mowa  będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

 1. komputera stacjonarnego;
 2. monitora;
 3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 5. kamery internetowej lub wizualizera;
 6. statywu;
 7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
 11. adaptera, koncentratora sieciowego;
 12. cyfrowego mikroskopu;
 13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
 14. oprogramowania komputerowego;
 15. smartfona.