Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał w środę nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nim nauczyciele będę mieli dofinansowanie do 500 zł zakupu sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania.

Wniosek do pobrania>>

 

Minister podkreślił, że pomocy nie dostaną na razie nauczyciele przedszkolni, bo te placówki wciąż pracują stacjonarnie. Dodał, że rząd wydał już miliard złotych na zwiększenie efektywności zdalnego nauczania. 

- Wpłynęło do nas 1500 opinii, głównie od czynnych nauczycieli, dzięki temu rozszerzyliśmy listę programów i sprzętu, na które będzie wydać te pieniądze - mówił wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Dodał, że biurokratyczne wymogi będą minimalne, wystarczy, że skorzystają z udostępnionego na stronie MEN wniosku i złożą go dyrektorowi szkoły. Nie muszą dołączać rachunku imiennego - wystarczy paragon. Przypomniał także, że nauczyciele przez ostatnie trzy lata dostali podwyżki - łącznie o 28 proc., więc nie można mówić, że dofinansowanie do sprzętu jest jedyną pomocą, jaką otrzymali.

Premier: Klasy I-III przechodzą na pracę zdalną>>

 

Na co dofinansowanie dla nauczycieli?

W rozporządzeniu  został określony rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli będzie podlegał dofinansowaniu - refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia. Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia.

 

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Listopad 2020 >

 

Z dofinansowania, o którym mowa  będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

 1. komputera stacjonarnego;
 2. monitora;
 3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 5. kamery internetowej lub wizualizera;
 6. statywu;
 7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
 11. adaptera, koncentratora sieciowego;
 12. cyfrowego mikroskopu;
 13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
 14. oprogramowania komputerowego;
 15. smartfona.

 

 

Dla kogo pieniądze na zakup sprzętu?

Wniosek o dofinansowanie nauczyciel będzie składał w szkole, w której jest zatrudniony. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada 2020 r. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

 

Dofinansowanie przysługuje wszystkim nauczycielom za wyjątkiem: nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wymaga się, by byli zatrudnieni w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania

 

Dofinansowanie nie przysługuje:

 1. nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 2. nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 3. nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

 

 

Nie ma komputerów za 500 złotych

- Taką kwotę to chyba ministerstwo wykłada na jakieś komputery z plastiku - oceniał Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - Mam wrażenie, że ten program powstał spontanicznie, podczas konferencji prasowej. Ale nawet jeżeli była to część większego planu, to jest to za późno, za mało i jeszcze w dodatku z mnożeniem biurokracji, bo kto będzie weryfikował te rachunki. Zastanawiam się też, z czego miałoby to wszystko być finansowane, mam podejrzenia, że z oszczędności, które poczyniono na obcięcie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, funduszy na nagrody i pieniędzy na ewentualne podwyżki wynagrodzeń w 2021 r. - podkreśla wiceprezes ZNP. Przypomina też, że już parę miesięcy temu związkowcy występowali o to, by nauczyciele mieli chociaż ulgę podatkową na internet.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor ma prawo zmniejszyć godziny ponadwymiarowe wychowawcy w internacie, po zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym przy zmienionej organizacji pracy, wynikającej z przejścia szkoły w system nauczania hybrydowego lub zdalnego, jeżeli liczba wychowanków uległa zmniejszeniu? >

 

Laptopa musi zapewnić szkoła

Tymczasem wielu nauczycieli ma słabe komputery lub nie ma ich wcale, więc kamera, klawiatura lub nawet mikrofon z górnej półki nie rozwiążą ich problemów sprzętowych. W takiej sytuacji to szkoła musi zadbać, by mieli sprzęt odpowiedni do wykonywania swojej pracy.

Zobacz w LEX: Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej - szkolenie online >

 

- Pedagog zatrudniony w szkole w oparciu o stosunek pracy, skierowany do pracy zdalnej ma mieć zapewnione przez pracodawcę narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej, co należy rozumieć jako zapewnienie komputera, oprogramowania i dostępu do internetu - mówi mówi radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w prawie oświatowym. - Z tego obowiązku szkoła (dyrektor) może zwolnić się gdy pracownik posiada własny sprzęt, na którym jest w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dla informacji i danych związanych z wykonywaną pracą - tłumaczy.

Dodaje, że zapewnienie przez pracodawcę komputera i dostępu do internetu należy zatem traktować jako zasadę, od której może nastąpić wyjątek tylko na podstawie ustaleń pracownika z pracodawcą i w razie zapewnienia bezpieczeństwa danych na prywatnym sprzęcie pracownika.

Czytaj w LEX: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21  >