Chodzi o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dotyczącego zniesienia zakazu przyprowadzania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną.

Zamrożenie nauczycielskich nagród i odpisu na zfśs - Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową>>

 

Konieczne zmiany w wytycznych

ZNP zwraca uwagę, że aby utrzymać funkcjonowanie placówek w ramach organizacyjnych w przedszkolach łączy się grupy (na co pozwalają zmiany wytycznych GIS!), co niestety zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

- Obowiązujące obecnie wytyczne GIS pogłębią tę niezwykle trudną sytuację, gdy do placówek trafią dzieci rodziców objętych kwarantanną, co znacznie zwiększy ryzyko transmisji wirusa. Dlatego apelujemy, by w sytuacji kryzysowej dla edukacji przedszkolnej jaką jest brak kadry pedagogicznej oraz administracyjno-obsługowej – pilne dokonać zmiany w aktualnych wytycznych GIS. Domagamy się przywrócenia zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli - czytamy w opinii.

 


Związkowcy chcą:

  • wprowadzenia limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym,
  • zmiany zapisu umożliwiającego łączenie grup,
  • wprowadzenia zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),
  • wprowadzenia bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.