- Resort edukacji zapewnił nas, że plany wstrzymania "trzynastek" na pewno nie dotyczą nauczycieli - mówi Prawo.pl wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. - Prawdopodobnie wstrzymania nagród może spodziewać się część urzędników, ale nie podano szczegółów - podkreślił.

Rząd próbuje zablokować wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w administracji>>

 

Zagrożone nagrody dla urzędników

Część wynagrodzeń w budżetówce rząd może zablokować na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, niemniej Iwona Prószyńska, rzecznik prasowy resortu finansów zapewniła, że nie chodzi o "trzynastki". Świadczenia z tego tytułu zostały wypłacone w bieżącym roku i będą również w 2021 r. Zaznaczyła jednak, że ograniczeniu powinny ulec natomiast wypłaty nagród i premii w roku 2020 w zakresie niewymaganym przepisami prawa.

- Decyzje w tym zakresie każdorazowo podejmują dysponenci poszczególnych części budżetowych - powiedziała Prószyńska. Pieniądze mają zostać przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom pandemii.

 

 

 

Mniej pieniędzy na nagrody, tyle samo na doskonalenia

Co oczywiście nie oznacza, że nauczycieli nie dotknie kryzys. Ustawa okołobudżetowa określa środki na nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Według projektu na 2021 r. na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty - według kwoty bazowej na 1 stycznia 2018 r. Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  wyodrębnia  się  w  budżecie  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  wyodrębnia się natomiast kwoty w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty (również z 2018 r.). W ustawie okołobudżetowej brano pod uwagę kwoty na 1 stycznia 2020 r., oznacza to, że pieniędzy na nagrody będzie mniej - bo średnie wynagrodzenia nauczyciela wzrosło od 1 stycznia 2018 r. o ok. 15 proc.

 

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo powinien być naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkole? >

 

Zamrożono pieniądze na doskonalenie nauczycieli, według projektu w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie  organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich  wynagrodzeń  nauczyciela dyplomowanego. Pod uwagę będzie brana wysokość wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z stycznia 2018 r. (tak samo było w 2020 r.).

Czytaj w LEX: ZFŚS w oświacie - odpisy i zasady korzystania z funduszu >

 

Ta sama kwota bazowa na wynagrodzenia

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada utrzymanie kwoty bazowej w wysokości  3537,80 zł. Co oznacza, że minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2949 zł;
  •         nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł;
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

 

Sprawdź w LEX: Kiedy należy skorygować odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów? >

 

- Wynagrodzenia zostaną zamrożone - mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.  - Nie zmieni się również określana corocznie w ustawie okołobudżetowej kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  w roku 2021 do ustalania odpisu stosowana będzie kwota z 2018 r, czyli  2989,35 zł. Kwota odpisu wynosi 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. - skierowano go teraz do Rady Dialogu Społecznego. W ustawie budżetowej corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można prognozować, o ile wzrośnie pensja nauczycieli. Wynikałoby, że w 2021 nie wzrośnie wcale, bo ustawa utrzyma kwotę z września 2020.

 

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >