Tuż przed weekendem minister finansów zdecydował o zablokowaniu do końca roku planowanych wydatków budżetu państwa. Podległe jednostki dostały pismo, z którego wynika, że do końca roku ma obowiązywać blokada dotycząca w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody roczne. O kwocie blokad mają zdecydować poszczególne jednostki (dysponenci części budżetowej). Jak ustalił serwis Prawo.pl, w poszczególnych resortach trwają teraz gorączkowe obliczenia kwot, które mogą być zablokowane.

Zobacz również: Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok uchwalona >>

Blokowanie wydatków na podstawie tarczy antykryzysowej

Prawo do zablokowania wydatków wynika z przepisów tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej. Chodzi art. 31 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wynika z niego, że w celu przeciwdziałania COVID-19 Prezes Rady Ministrów może podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu.

Czytaj: Wizja szczepionki blokuje nagrody dla pracowników sądów>>

- Ten przepis nie może być jednak podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzeń – podkreśla Tomasz Ludwiński, przewodniczący rady krajowej sekcji administracji skarbowej NSZZ Solidarność. Dodaje, że zasady wynagradzania pracowników są określone w ustawach, w przepisach kodeksu pracy i m.in. ustawie o służbie cywilnej. Nie można zatem zablokować wypłat na podstawie pisma ministra finansów, czy rozporządzenia.

 

Wypłata wynagrodzeń zagrożona

Związek pracowników skarbówki zwrócił się zresztą do MF z prośba o pilne wyjaśnienie treści pisma. Chodzi o szczegółowe wyjaśnienie, konkretnie których planowanych wydatków blokada ta dotyczy. Czy blokowane mają być wypłaty uposażeń i wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, czy może nagród i dodatków zadaniowych/specjalnych? - Co oznacza zawarte w piśmie stwierdzenie, że blokada ma dotyczyć dodatkowych wynagrodzeń rocznych i dodatkowych uposażeń rocznych? Czy w związku z tym, że środki te – naliczane za 2019 rok i należne w 2020 roku (zgodnie z przepisami) zostały już wypłacone – poleci Pan Minister prowadzenie egzekucji komorniczych w celu ich wyegzekwowania od osób, które wypłaty już otrzymały? A może zdecydował Pan wspólnie z Prezesem Rady Ministrów o grabieży dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowego uposażenia rocznego należnych za 2020 rok, a które mają (miały?) być wypłacone w 2021 roku – pytają przedstawiciele związków zawodowych w skarbówce.

 


MF: Chodzi tylko o zablokowanie nagród i premii

Iwona Prószyńska, rzecznik prasowy resortu finansów powiedziała jednak, że wypłata trzynastego wynagrodzenia nie jest zagrożona, świadczenia z tego tytułu zostały wypłacone w bieżącym roku i będą również w 2021 r. Zaznaczyła jednak, że ograniczeniu powinny ulec natomiast wypłaty nagród i premii w roku 2020 w zakresie niewymaganym przepisami prawa.

- Decyzje w tym zakresie każdorazowo podejmują dysponenci poszczególnych części budżetowych - powiedziała Prószyńska.

Według rzeczniczki intencją zastosowania instrumentu blokady było przeznaczenie powstałych w tym roku oszczędności w niektórych obszarach administracji publicznej (w szczególności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych), na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.