- Państwa muszą ściśle ze sobą współpracować, aby skutecznie zapobiegać próbom unikania opodatkowania i razem zwalczać oszustwa. Dlatego podpisaliśmy dziś z Estonią deklarację o pogłębionej współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Pozwoli ona na transfer wiedzy i technologii między naszymi państwami, szczególnie algorytmów pozwalających na wykrywanie podatkowych przestępców.  Inne państwa regionu chcą brać przykład z Polski i wdrażać sprawdzone u nas rozwiązania. Skorzysta również Polska. Deklaracja umożliwi również automatyczną wymianę informacji o obrocie między Polską a Estonią – powiedział wiceminister Jan Sarnowski.

Kolejny etap współpracy w ramach europejskiej solidarności podatkowej

Jak podkreśla MF, ważne dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej, również w Polsce, jest zapewnienie jej szybkiego dostępu do danych na temat obrotu pomiędzy państwami. Technologiczna współpraca zamiast konkurencji między państwami, to właśnie istota solidarności podatkowej, a to jest wartość, którą Polska chce uczynić standardem w całej Unii Europejskiej. MF tłumaczy, że realizując zainicjowany przez premiera Morawieckiego projekt budowy koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej, Polska proponuje państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą tworzyć ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, technologii i informacji podatkowych. W takim też duchu odbyło się spotkanie z przedstawicielami resortu finansów Estonii i Polski w Tallinie, w trakcie którego dzielono się informacjami na temat naszych doświadczeń we wdrażaniu narzędzi uszczelniających, które służą do walki z oszustami podatkowymi.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 


Idea europejskiej solidarności przynosi efekty

Jak podkreśla MF, Estonia to kolejny kraj, z którym Polska zacieśnia współpracę podatkową. W czerwcu 2020 r. w Bratysławie podpisano wspólną deklarację ze Słowacją. Kilka tygodni później takie porozumienie podpisano z Ukrainą w Kijowie a na początku września - z Czechami i Węgrami, w ramach wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej. Dziś do koalicji dołączyła również Estonia.

Zobacz również: Polska skarbówka będzie współpracować z ukraińskim fiskusem >>