Na zorganizowanym 29 września zdalnym spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju wiceminister Marek Niedużak zadeklarował, że stosowne regulacje mogłyby wejść w życie od 2022 r.. Wcześniejsza data, według niego, raczej jest niemożliwa, m.in. ze względu na konieczność korelacji tych prac z kompleksową elektronizacją Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak tłumaczy Grzegorz Maślanko, radca prawny, partner w Grant Thornton, jednym z kluczowych zagadnień, przesądzających o atrakcyjności nowego rozwiązania prawnego dla przedsiębiorców rodzinnych, jest sprawa opodatkowania transferu majątku do fundacji, zysków fundacji i późniejszego transferu do jej beneficjentów.

Fundacja rodzinna nie może służyć optymalizacji podatkowej

Ministerstwo Rozwoju konsultuje tę kwestię z Ministerstwem Finansów. Przedstawiciel tego ostatniego, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Marcin Lachowicz informował w trakcie spotkania, że przyjęto założenie, iż fundacja nie ma być formą sprzyjającą agresywnym optymalizacjom podatkowym, ale też nie powinna pogarszać dotychczasowej sytuacji zainteresowanych podatników. Dlatego - przy założeniu, że przedmiotem wkładu do fundacji mogłyby być tylko udziały i akcje w spółkach kapitałowych – fundacja byłaby podatkowo traktowana analogicznie do spółek holdingowych. Zdaniem Grzegorza Maślanko, oznaczałoby to możliwość korzystania ze zwolnienia od opodatkowania dywidend (zapewne po spełnieniu standardowych dla spółek holdingowych warunków).

Zobacz również: Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez >>

Co z podatkiem od spadków i darowizn?

Jak deklarował Marcin Lachowicz z MF, rozważane jest zwolnienie z opodatkowania wnoszenia wkładów do fundacji, natomiast opodatkowanie beneficjentów podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku wypłat na rzecz osób bliskich fundatorom, które korzystałyby już obecnie ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnienie dotyczyłoby wartości świadczeń nieprzekraczających wartość wkładów fundatorów.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 


- Ponieważ Ministerstwo Rozwoju rozważa dopuszczenie wnoszenia do fundacji rodzinnych również innych wkładów, niż udziały i akcje w spółkach kapitałowych, pozostaje nierozstrzygnięte pytanie, czy działalność takich fundacji, wykraczająca poza zarządzanie jednostkami udziałowymi spółek handlowych, będzie traktowana jako działalność gospodarcza, opodatkowana na poziomie fundacji podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) – zauważa Grzegorz Maślanko.

Z zapewnień wiceministra Niedużaka wynika, że projekt ustawy pojawi się w wykazie prac legislacyjnych rządu w ciągu kilku tygodni.