O to, jak organizować rozmowy i egzaminy zapytali samorządowcy, którzy zwrócili uwagę, że tradycyjne przeprowadzanie tego rodzaju procedur jest w czasie epidemii niebezpieczne. MEN przypomniał, że wszystko można zrobić przez internet.

Ups, coś poszło nie tak, spróbuj ponownie za kilka minut - problem ze zdalnym nauczaniem w podstawówkach>>

 

Samorządowcy: Zwykłe egzaminy to ryzyko sanitarne

- W naszej opinii organizacja egzaminów stanowić może spore niebezpieczeństwo sanitarne, ponieważ przebieg procedury wymaga określonego czasu, a w spotkaniu uczestniczą osoby spoza gminy, a niekiedy i nawet województwa. Obawy te są zarówno po stronie nauczycieli, dyrektorów placówek, pracowników jak i samych ekspertów. Nasze wątpliwości potęgowane są również aktualnym nakazem minimalizowania obecności pracowników w urzędach JST i przejścia ich w tryb pracy zdalnej - zwraca uwagę Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

 

Resort edukacji wyjaśnia, że  zgodnie z art. 96a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. poz. 695, z późn. zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z2019 r. poz. 2215), mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
 

Rozmowa  podobnie tylko przez internet

- Tak więc w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowę z komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego organ właściwy do nadania danego stopnia awansu zawodowego może przeprowadzić w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym - tłumaczy MEN.

Jak wyjaśnia Piotr Gąsiorek w serwisie LEX Prawo Oświatowe, nie ma jakichś szczególnych wytycznych, co do przebiegu rozmowy przeprowadzanej w formie wideokonferencji. Z przepisów wynika, że nauczyciel przebywa w innym miejscu niż członkowie komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej i kontaktuje się z nimi przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

- O przeprowadzeniu rozmowy lub egzaminu w formie wideokonferencji należy poinformować nauczyciela w zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 3 r.u.s.a.z. Przed zawiadomieniem, o którym mowa w § 11 ust. 3 r.u.s.a.z., należy ustalić z nauczycielem czy dysponuje on odpowiednimi narzędziami teleinformatycznymi aby wziąć udział w rozmowie lub egzaminie w formie wideokonferencji - tłumaczy ekspert.