Trzeba odczarować kilkunastoletnią niechęć do szkolnictwa branżowego - powiedziała w piątek w...
PAP
16.03.2018
Udostępnienie danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym szkoły powinno być uzasadnione potrzebami...
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej, zmiana postaw młodzieży i obniżenie poziomu agresji w...
PAP
15.03.2018
Wymogi, jakie muszą spełnić uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli, muszą zostać podniesione -...
PAP
15.03.2018
Szkoły przy aresztach śledczych, zakładach poprawczych, biblioteki pedagogiczne - to instytucje,...
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Resort edukacji przyzna dofinansowanie na patriotyczne inicjatywy z okazji stulecia niepodległości....
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Wielodzietność rodziny, niepełnosprawność rodziców lub dziecka, objęcie pieczą zastępczą - to...
Monika Sewastianowicz
14.03.2018
Resort kultury doprecyzuje przepisy dotyczące powoływania wicedyrektorów w szkołach i placówkach...
Monika Sewastianowicz
14.03.2018
Szkoły wyznaniowe będą w Szwecji zakazane - ogłosił we wtorek szwedzki rząd. To efekt ujawnionych...
PAP
14.03.2018
W resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany...
Monika Sewastianowicz
13.03.2018
Czym jest prawo, dlaczego należy go przestrzegać, jaką funkcję pełni w społeczeństwie? O tym...
Robert Horbaczewski
13.03.2018
Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych,...
Jan Chojnacki
13.03.2018
Wiele podmiotów publicznych - w tym szkoły - dziś stosujących monitoring wizyjny na podstawie...
Monika Sewastianowicz
12.03.2018
Chcemy uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia...
Monika Sewastianowicz
12.03.2018
Szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie wycieczek i innych inicjatyw związanych z obchodami...
Monika Sewastianowicz
09.03.2018
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zmian w przepisach dotyczących oceniania nauczycieli. Chodzi...
Monika Sewastianowicz
09.03.2018
Zmieniona ustawa o IPN przewiduje odpowiedzialność karną za pomawianie narodu polskiego o...
Monika Sewastianowicz
09.03.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się skargą byłych maturzystów, którym w 2011 r....
Monika Sewastianowicz
09.03.2018
Wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy przez katechetę, także księdza, może...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.03.2018
To, czy nauczyciel może odebrać dzień wolny za opiekę nad uczniami podczas szkolnej imprezy zależy...
Magdalena Fota
08.03.2018
Ministerstwo Finansów zachęca uczniów i nauczycieli do udziału w akcji Finansoaktywni, jednym z jej...
Monika Sewastianowicz
08.03.2018
Już niedługo będziemy mówić, że wreszcie technologia informatyczna trafiła do szkół. Na...
Monika Sewastianowicz
07.03.2018
Osiągnięcie niewielkich dochodów z korepetycji czy innej pobocznej działalności nauczyciela nie...
Monika Sewastianowicz
07.03.2018
Zatrudnianie nauczycieli szkół artystycznych, którzy nie mają ukończonych studiów na określonym...
Monika Sewastianowicz
07.03.2018
Książki o tematyce oświatowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
07.03.2018
Organ prowadzący przedszkole przy określaniu kryterium naboru nie może w jakikolwiek sposób...
Robert Horbaczewski
07.03.2018
Resort edukacji chce, by księża i katecheci mogli pełnić funkcje wychowawców. W tej kwestii...
Monika Sewastianowicz
06.03.2018
Ok. 15 mln zł ze środków UE trafi w ciągu dwóch lat do łódzkich szkół zawodowych. Pieniądze...
PAP
06.03.2018
Już 1 kwietnia 2018 r. nauczyciele dostaną część obiecanych przez MENpodwyżek. O zmianie...
06.03.2018
Opublikowano rozporządzenie ws. podstawy programowej dla szkół średnich. Według nowych zasad uczyć...
Monika Sewastianowicz
05.03.2018