To, jak uczniowie mają korzystać z telefonów na terenie szkoły, reguluje nie ustawa, a statut placówki - przypomina resort edukacji. Podkreśla, że brak szczegółowych zasad korzystania ze smartfonów może powodować zagrożenia dla uczniów. Na razie nie ma planów zmiany przepisów regulujących tę materię.
Monika Sewastianowicz
08.11.2018
Zarządzanie oświatą

Zaszczepione dziecko z większą szansą na przedszkole

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Dziecko, które ma komplet szczepień dostanie więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium - do parlamentu ma on trafić już w grudniu.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.11.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora ws. nauczycielki z Krapkowic, która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Skarga dotyczyła wyroku stwierdzającego, że nauczycielkę spotkała dyskryminacja ze strony innych pracowników szkoły. Sądy niższej instancji zasądziły odszkodowanie i zobligowały szkołę do przeprosin.
Monika Sewastianowicz
07.11.2018
Kadry w oświacie
Szkoły i przedszkola nie będą pracować 12 listopada. W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze - podkreśliła rzecznik MEN Anna Ostrowska
Monika Sewastianowicz
07.11.2018
Kadry w oświacie
Dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej i rozwoju psychofizycznym - takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione przez ustawę - Prawo Oświatowe. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach.
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
Po raz kolejny rusza zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw dziecka. Pod koniec października...
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
W piątek szkoły i przedszkola mają bić rekord w liczbie osób, która jednocześnie zaśpiewa hymn. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, chęć udziału w akcji "Rekord dla Niepodległej" zgłosiło już 16 tys. placówek.
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
MEN zachęca wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie poetyckim oraz quizie wiedzy “Myśmy...
Monika Sewastianowicz
05.11.2018
Zarządzanie oświatą
Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
05.11.2018
VAT Zarządzanie oświatą
Nauczyciele często nie wiedzą, jak poradzić sobie z niesfornym uczniem, który przeszkadza na lekcji. Bywa, że szwankuje również współpraca z rodzicami, którzy nie wierzą, że ich dziecko źle zachowuje się w szkole. Istnieją procedury, które można zastosować w takiej sytuacji.
Monika Sewastianowicz
04.11.2018
Zarządzanie oświatą
Po zmianach w Karcie Nauczyciela przepisy pozwalają dyrektorowi łatwiej zaplanować urlop. Musi jednak zostać uwzględniony w planie urlopów. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok.
03.11.2018
Kadry w oświacie
Gminy i inne podmioty prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły dostać pieniądze m.in. na doposażenie i adaptację stołówek nowych i już istniejących. Konieczne będzie zapewnienie wkładu własnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.
31.10.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Luka pomiędzy środkami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami rośnie od 2015 roku. Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na „syndrom roku 2019” – brak pieniędzy na uczniów z tzw. podwójnego rocznika.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Akcja "Tęczowy Piątek" miała charakter marginalny i nie została przeprowadzona na taką skalę, o...
Monika Sewastianowicz
30.10.2018
Zarządzanie oświatą
MEN przypomina o zgłoszeniach do konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgłoszenia można...
30.10.2018
Zarządzanie oświatą
Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych zachęci ich do rozwoju zawodowego -...
30.10.2018
Kadry w oświacie
Zostało jeszcze wiele do zrobienia, by w naszym kraju powszechnie stosowanym standardem były zasady...
Monika Sewastianowicz
29.10.2018
Nowa formuła oceny nie przełoży się na jakość pracy szkoły, a jedynie wprowadzi zbędną biurokrację - uważają związkowcy. Zmian jednak raczej nie będzie, poselski projekt, który miał uchylić kontrowersyjne przepisy nie znalazł poparcia posłów partii rządzącej.
29.10.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciel może zażądać wydania nagrania, na którym widać wypadek z jego udziałem. Konieczna jest...
27.10.2018
Kadry w oświacie
Senat nie zaakceptował w piątek Agnieszki Dudzinskiej na Rzecznika Praw Dziecka. To już druga...
27.10.2018
Szkoła i uczeń
Nauczyciela nie można pociągnąć do odpowiedzialność za udział w takich akcjach jak "Tęczowy...
26.10.2018
Kadry w oświacie
Zapewnienie uczniom podręczników finansowanych z dotacji to obowiązek szkół. Nie powinno dochodzić...
Monika Sewastianowicz
26.10.2018
Zarządzanie oświatą
Sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i...
Monika Sewastianowicz
26.10.2018
Podwyżka subwencji oświatowej to za mało, by pokryć wydatki na podwyżki i odprawy dla nauczycieli....
26.10.2018
Szkoły same będą mogły ocenić, jak wykorzystują technologie cyfrowe. Posłuży do tego narzędzie...
Monika Sewastianowicz
25.10.2018
W szkołach po raz kolejny odbędzie się akcja "Tęczowy Piątek", która ma uwrażliwiać uczniów na...
Prawo.pl
25.10.2018
Kadry w oświacie
Według orzecznictwa Sądu Najwyższego pensum nauczyciela to jego stanowisko pracy. Dyrektor nie może...
25.10.2018
Kadry w oświacie
Liczba nauczycieli popełniających przestępstwa seksualne jest z pewnością większa niż liczba...
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Kadry w oświacie
Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli muszą uzyskać akredytację....
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Kadry w oświacie