Maturzyści będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Udostępnianie wyników w specjalnych serwisach rozpocznie się we wtorek pomiędzy godziną 8.00 a godziną 10.00. Logowanie do każdego z systemów odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które abiturienci otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.

 

MEN: Nie będzie dodatkowego terminu matury>>

 

Opóźnione matury

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych uległy zmianie. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym odbyła się od 8 do 29 czerwca. Od 8 do 17 lipca trwają egzaminy maturalne w terminie dodatkowym. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki zostaną podane do 30 września 2020 r. W tym roku szkolnym nie jest przeprowadzany egzamin maturalny w części ustnej.

 


 

Zdaniem MEN, na podstawie danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, nie ma potrzeby organizowania drugiego, dodatkowego terminu egzaminu maturalnego. Resort edukacji wylicza, że na egzamin z przedmiotów obowiązkowych w terminie dodatkowym na poziomie podstawowym z języka polskiego zgłosiło się 520 absolwentów, z matematyki 695 a z języka polskiego 516 (dane z 24 czerwca).

Egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego. Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.