Szkoła będzie mogła zatrudnić niektórych nauczycieli na umowy cywilnoprawne. Taka możliwość wróci po zaledwie kilku miesiącach obowiązywania zakazu zawierania tego rodzaju umów z pedagogami. Ma dotyczyć nauczycieli prowadzących po kilka lekcji.
Monika Sewastianowicz
27.11.2018
Kadry w oświacie
Automatyczne podwyżki dla nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, odejście od wyliczania średnich wynagrodzeń pedagogów i zniesienie dodatku uzupełniającego - takie zmiany, jak wynika z doniesień prasowych, mają się pojawić już w przyszłym roku.
Monika Sewastianowicz
26.11.2018
Uczniowie ósmych klas mogą mieć mniejszą szansę na zwycięstwo w konkursie przedmiotowym niż uczniowie gimnazjum - alarmują posłowie w interpelacji. Na problem zwrócili uwagę nauczyciele, którzy zauważyli, że pytania konkursowe dotyczą zagadnień nieobjętych programem w ósmej klasie.
Monika Sewastianowicz
26.11.2018
Zarządzanie oświatą
W 2019 roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie w dniach od 27 do 29 listopada będą mogli spróbować swoich sił na egzaminie próbnym. Eksperci ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego radzą, jak się przygotować do testu.
Monika Sewastianowicz
24.11.2018
Zarządzanie oświatą
Rodzice uczniów niepełnosprawnych apelują do premiera o przywrócenie indywidualnego nauczania na...
Monika Sewastianowicz
23.11.2018
To już kolejna próba wyboru Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem o stanowisko ubiega się Mikołaj Pawlak, prawnik i pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości. Sejm w piątek zaaprobował jego kandydaturę, teraz sprawa trafi do Senatu.
Patrycja Rojek-Socha
23.11.2018
Parlament zakończył prace nad ustawą reformującą szkolnictwo zawodowe. Głównym celem zmiany jest zaangażowanie pracodawców w kształcenie przyszłych kadr.
Monika Sewastianowicz
23.11.2018
Zarządzanie oświatą
Sprawa o ustalenie wysokości dotacji na niepubliczne przedszkole nie może być poddana pod osąd sądu cywilnego. Przyznanie, obliczenie i wypłatę dotacji przez organ publiczny należy bowiem ocenić jako inny akt administracyjny uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Marek Sondej
23.11.2018
Jeśli zgoda na ograniczenie zatrudnienia w szkole była wymuszona strachem przed utratą środków utrzymania, to oznacza, że można ją cofnąć - orzekł Sąd Najwyższy. Sąd musi także badać, czy pozbawienie nauczyciela pełnego etatu spełnia kryteria wymienione w Karcie Nauczyciela.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Kadry w oświacie
Inea i Instytut NASK podpisały umowę na rozwój internetu w szkołach. Chodzi o budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wartość tego projektu to blisko 4 mln 900 tysięcy złotych.
Monika Sewastianowicz
21.11.2018
Zarządzanie oświatą
Kontrowersyjne regulaminy oceniania nauczycieli znikną ze szkół. Senatorowie nie zgodzili się natomiast na uchylenie przepisu, który ponownie wprowadza możliwość zatrudniania niektórych nauczycieli na umowach śmieciowych.
Monika Sewastianowicz
21.11.2018
Kadry w oświacie
Rośnie liczba dzieci, które korzystają z treści pornograficznych, wiele z nich pierwszy kontakt z pornografią miało przed ukończeniem 12. roku życia. Zjawisko pogłębiają: łatwy dostęp do darmowych treści oraz rosnąca liczba smartfonów.
Monika Sewastianowicz
21.11.2018
To już kolejna próba wyboru Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem o stanowisko ubiega się Mikołaj Pawlak, prawnik i pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości.
Agnieszka Matłacz
21.11.2018
Za ułożenie planu lekcji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły - przypomina resort edukacji w odpowiedzi na interpelację. Posłowie zapytali o to, dlaczego uczniowie podstawówek cały dzień muszą spędzać w szkole. Według wiceministra Macieja Kopcia sytuację poprawi rozporządzenie regulujące szkolne BHP.
Monika Sewastianowicz
21.11.2018
Zarządzanie oświatą
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała we wtorek wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która zlikwiduje obowiązek przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Zarządzanie oświatą
Nie będzie obowiązku przenoszenia matematyki i fizyki na wcześniejsze godziny lekcyjne. MEN wycofało się z pomysłu wprowadzenia takiego przepisu. Nowe rozporządzenie zobowiąże natomiast wszystkich pracowników szkoły do odbycia kursów udzielania pierwszej pomocy.
Monika Sewastianowicz
20.11.2018
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Związkowcy chcą wiedzieć, jaka forma protestu najbardziej interesuje nauczycieli. W tym celu przygotował internetową ankietę. Protest ma dotyczyć nauczycielskich wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Kadry w oświacie
Jest już projekt rozporządzenia, które dostosuje zasady przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do zmienionej struktury systemu oświaty. Chodzi o likwidację niektórych szkół artystycznych. Co oczywiste nie będą już w nich przeprowadzane egzaminy.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Już we wtorek resort edukacji ma wnieść obiecaną poprawkę do Karty Nauczyciela. Chodzi o likwidację szkolnych regulaminów oceniania. Nauczyciel będzie oceniany na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Kadry w oświacie
Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. Te kwestie regulują przepisy odrębnych rozporządzeń.
Joanna Wrona
17.11.2018
Zarządzanie oświatą
Część nauczycieli znów będzie pracować na "umowach śmieciowych". Umożliwi to poprawka wprowadzona w Karcie Nauczyciela podczas prac nad reformą szkolnictwa zawodowego. Obecnie nad ustawą pracują senatorowie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeżeli przepis znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy, zaskarży go do Trybunału Konstytucyjnego.
Monika Sewastianowicz
16.11.2018
Kadry w oświacie
Minister edukacji zapowiedziała likwidację szkolnych regulaminów oceniania, na razie jednak Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zarekomendowała obiecanej przez MEN poprawki do Karty Nauczyciela. Miała zostać wprowadzona przy okazji prac nad reformą szkolnictwa zawodowego.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Kadry w oświacie
Nowym kandydatem PiS na rzecznika praw dziecka będzie Mikołaj Pawlak. Jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
MEN określi stawki egzaminatorów sprawdzających egzamin ósmoklasisty - są one wyższe niż na...
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Kadry w oświacie
Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zapowiedziała wprowadzenie takiej zmiany do obowiązujących przepisów oraz poprawki do ustawy.
Krzysztof Sobczak
14.11.2018
Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. telefonicznie – uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie, uchylając karę nagany dla nauczyciela, który nie przyszedł na wyznaczone zastępstwo.
Robert Horbaczewski
12.11.2018
Szkoła i uczeń
Dokładnie 4 867 937, a także 475 235 nauczycieli w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych o godz. 11:11 jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Świat dziecka bez pracy domowej to marzenie i sen niespełniony. Ideał na wzór Finlandii, która ma...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2018
Szkoła i uczeń
Rodzice zakazują nauczycielom zadawania prac domowych. W oświadczeniach kierowanych do szkół wskazują, że pedagodzy nie mają takich uprawnień i każąc uczniom odrabiać zadania po lekcjach, naruszają Konstytucję i prawo międzynarodowe. Akcja "Dom to nie filia szkoły" cieszy się coraz większą popularnością.
Monika Sewastianowicz
09.11.2018
Zarządzanie oświatą
Już ponad 4,6 mln uczniów i prawie 450 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji "Rekord dla...
Monika Sewastianowicz
08.11.2018
Zarządzanie oświatą