W tym tygodniu system rejestracji otwarto dla nauczycieli akademickich i pedagogów do 65. roku życia. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Jak deklarował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, nauczyciele mają zostać zaszczepieni do około 10 marca.

Ruszają szczepienia nauczycieli, najpierw dla uczących stacjonarnie>>

 

Wszystko przebiega sprawnie

- Akcja szczepień nauczycieli idzie sprawie, dyrektorzy bardzo dobrze z nami współpracują – rejestrują chętnych nauczycieli i przesyłają do nas dane - wskazała Machałek.  Dodała, że wszystko powinno zakończyć się do 7-8 marca. - Oczywiście to się może przedłużyć. Będziemy jeszcze podejmowali decyzje, co z nauczycielami, którzy zdecydowali się na szczepienia po rejestracji - tłumaczyła wiceminister Machałek. Podkreśliła, że podawana pedagogom szczepionka firmy AstraZeneca w prawie stu procentach chroni przed ciężkimi powikłaniami oraz śmiercią z powodu COVID-19.

 

 


 

ZNP: dobrze, że uwzględniono obie grupy nauczycieli

Nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się na swojej uczelni - ci, którzy pracują na wielu uczelniach, zgłaszają się w jednej. Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni. Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

 

- Dobrze oceniamy pomysł, by szczepieniami już na tym etapie objąć nauczycieli akademickich - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Ważne dla nas było również, by na szczepienia mogli zapisać się pedagodzy po 60. roku życia. Do tej pory program szczepień nie obejmował osób, które były jeden dzień po sześćdziesiątych urodzinach, tymczasem w szkołach podstawowych i w przedszkolach często pracują starsi nauczyciele - ocenił Krzysztof Baszczyński.

 

O szczepienia dla nauczycieli akademickich związkowcy występowali na początku lutego temu, zwracając uwagę, że wyłączenie z pierwszej grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w praktyce uniemożliwi przywrócenie funkcjonowania uczelni wyższych poza trybem zdalnym. Wiceprezes ZNP podkreśla, że w rozporządzeniu zabrakło kilku kategorii pracowników - a mianowicie nauczycieli pozostających na urlopach dla poratowania zdrowia, macierzyńskich i rodzicielskich, o co związkowcy będą apelować do szefa resortu zdrowia.

 

Kolejność szczepień w rozporządzeniu

Kolejność szczepień określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z jego treści wynika, że do szczepienia uprawnieni są m.in.:

  1. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.
  2. pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, a także instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  3.  nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.