Jak informuje MEiN, na szczepienia zapisało się 268 tys. osób chętnych z grupy uprawionych przedstawicieli kadry pedagogicznej. Najwięcej nauczycieli na szczepienia zgłosiło się w województwach:

 • mazowieckim – 42,5 tys.,
 • śląskim – ponad 31 tys.
 • wielkopolskim – 28 tys.

Najmniej zgłoszeń wpłynęło z województw: opolskiego – 6,5 tys. oraz z lubuskiego – 6,8 tys. To nie koniec procesu rejestracji. MEiN nadal zachęca do zaszczepiania się.

Informacje o terminach szczepień nauczycieli po 60. roku życia zostaną przekazane w późniejszym terminie, w momencie dostawy szczepionek do Polski.

Od poniedziałku kolejna tura zapisów na szczepienia nauczycieli

Już od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji nauczycieli. Na szczepienie będą mogli zgłosić się wszyscy nauczyciele zarówno edukacji przedszkolnej, jak i nauczyciele akademiccy. W tej grupie znajdą się również chętni nauczyciele (w wieku do 60 lat), którzy nie zostali zarejestrowani w I etapie przyjmowania zgłoszeń.

Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą zgłaszać się do dyrektora szkoły, placówki oświatowej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie zgłoszenie trafi do szpitala węzłowego, który skontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie terminu szczepienia.

Nauczyciele akademiccy będą rejestrowali się w inny sposób. O szczegółach rejestracji tej grupy MEiN ma poinformować jeszcze dziś.

 

W pierwszej grupie zaszczepieni będą:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomocy wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic)
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

 

Procedura szczepienia nauczycieli

Nauczyciela zgłasza dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Dyrektor wypełnia w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz. W formularzu, który zawiera wykaz nauczycieli, dyrektor zaznacza imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisuje pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu). Wypełniony formularz przesyła drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostaje przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres są widoczne w formularzu. To szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Czytaj też: Szczepienie niekoniecznie dla starszych pedagogów?

Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Nauczyciel nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełnia za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie, wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Nauczyciele, którzy mają więcej niż 60 lat, będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.

Charakterystyka Produktu Leczniczego „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” dostępna jest m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie, w materiałach do pobrania. W dokumencie można znaleźć m.in. dane kliniczne dawkowania szczepionki, informacje o środkach ostrożności podczas jej stosowania czy działaniach niepożądanych.