- Jako związkowcy, kierujący się solidarnością pracowniczą, rozumiemy, że nie tylko nam, ale milionom ludzi, pracujących w różnych branżach, należy się jak najszybsze zaszczepienie. Jednak wyłączenie z pierwszej grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w praktyce uniemożliwi przywrócenie funkcjonowania uczelni wyższych poza trybem zdalnym. Bez zaszczepienia tych pracowników nie będzie możliwa działalność uczelni wyższych w trybie kontaktowym" – wskazał prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba.

 

Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 określona w rozporządzeniu>>

 

Pierwszeństwo dla pracowników dydaktycznych

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem szczepień przeciw COVID-19 oraz z nowelą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nauczyciele oświatowi i akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami i doktorantami na uczelniach, zostaną zaszczepieni w ramach pierwszego etapu szczepień.

 

 

 

W apelu podnosi on, że wszyscy pracownicy uczelni wyższych tworzą społeczność akademicką. "Działalność uczelni wyższych nie ogranicza się wyłącznie do pracy nauczycieli akademickich. W procesie organizowania kształcenia i prowadzenia badań naukowych ważną rolę odgrywają także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Dla prawidłowego funkcjonowania uczelni kluczowa jest realizacja czynności administracyjnych, organizacyjnych i obsługi" – wyjaśnia.

 

Według niego, aby przywrócić możliwość działania uczelni wyższych i zapewnić bezpieczne ich funkcjonowanie, konieczne jest objęcie szczepieniem wszystkich pracowników uczelni wyższych. "Objęcie programem szczepień wyłącznie nauczycieli akademickich nie zagwarantuje bezpieczeństwa na uczelniach, a tym samym nie pozwoli na wznowienie ich działalności" – podkreślił szef Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

 

- Wszystkim nam zależy, aby możliwie jak najszybciej przywrócić działalność uczelni poza trybem zdalnym. Aby stało się to faktem, konieczne jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków dla pracy i studiowania. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku tworzenia nienaturalnych podziałów i objęcia programem szczepień tylko jednej grupy pracowników - podkreślono w apelu.(PAP/ms)