Chodzi o podręczniki do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Członkowie zespołu - podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 17 lutego -  podkreślili, że istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, czy treści zawarte w podręcznikach obejmują nie tylko wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej, ale również sformułowane tam wymagania ogólne.

Piontkowski: Przewidujemy kilka wariantów powrotu dzieci do szkół>>

 

Nowy pełnomocnik ds. podstaw programowych i podręczników

Artur Górecki (ur. w 1975 r.) to doktor historii, ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i zarządzanie oświatą; autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu. Aktualnie jest dyrektorem w placówkach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej. Bierze udział w projekcie "Spotkania w prawdzie", który powstał dzięki współpracy Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz kwartalnika "Christianitas".

 

Powstanie raport i wytyczne dla rzeczoznawców

Na podstawie wniosków z prac zespołu powstanie raport na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Materiał ten będzie przedłożony Ministrowi Edukacji i Nauki. Wnioski zawarte w raporcie posłużą takiej zmianie przepisów i procedur, która ma wpłynąć na poprawę jakości podręczników. Efektem działań powołanego gremium ma być także wypracowanie wskazówek dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym.

 

Zasady dopuszczania podręczników do użytku szkolnego określa rozporządzenie, z którego wynika, że warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej jest uzyskanie trzech pozytywnych opinii sporządzonych przez rzeczoznawców wpisanych na listę, w tym:

  1. dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych zawierających szczegółową ocenę poprawności pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, z tym że w przypadku podręcznika przeznaczonego do kształcenia specjalnego jedną opinię sporządza rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia specjalnego;
  2. jednej opinii językowej zawierającej szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

Rzeczoznawca stwierdza w opinii, czy podręcznik spełnia wymogi, a opinia kończy się stwierdzeniem o pozytywnym albo negatywnym zaopiniowaniu podręcznika albo stwierdzeniem o pozytywnym zaopiniowaniu podręcznika pod warunkiem dokonania wskazanych przez rzeczoznawcę poprawek.