Jak tłumaczyła rzeczniczka MEiN, podobnie jak przy wcześniejszych zapisach, zgłoszenia będą rejestrowane w dwóch systemach – dla nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, dla akademickich w systemie POL-on.

 

Szczepienia nauczycieli ruszą w przyszłym tygodniu, najpierw dla uczących stacjonarnie>>

 

Zaszczepiono już 205 tys. nauczycieli

Rzecznik MEiN dodała, że nauczyciele, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień. Taką informację muszą przekazać swojemu dyrektorowi lub rektorowi.  Chęć zaszczepienia do tej pory mogli zgłosić wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65 roku życia (urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003 r.). W ubiegłym tygodniu resort edukacji podał, że zarejestrowało się prawie 545 tys. osób

 

 


 

- Mamy już ponad 205 tys. zaszczepionych nauczycieli - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki, odnosząc się do szczepień preparatem AstrtaZeneca przeciwko COVID-19. Szczepienia wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego.

 

Formularz w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel zgłasza się w szkole lub na uczelni. Wypełniony formularz danej szkoły, placówki trafia drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia jest przekazywany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwę szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

 

Formularz zgłoszeń dyrektorzy znajdą „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO)  pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni - formularz dyrektorzy mają przesłać do 10 lutego.

  • innych pracowników pedagogicznych,
  • pomocy  nauczyciela  i pomocy  wychowawcy, 
  • zatrudnionych  w przedszkolu, 
  • innej  formie  wychowania  przedszkolnego,
  • szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne, którzy wyrazili wolę szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

 


 

Dane przetwarza MEN

Zmiany wprowadza rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dane potrzebne do wystawienia e-skierowania na szczepienia zgromadzi resort oświaty - zakres przekazywanych informacji określa rozporządzenie w tej sprawie. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Podać należy: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.