Rzecznik praw obywatelskich wskazywał, że osoby przekraczające granicę państwową w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane do kwarantanny. Stanowi tak rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek ten nie dotyczy jednak m.in. studentów i uczniów pobierających naukę w Polsce.

Przepisy o kwarantannie korzystniejsze dla zagranicznych studentów>>

 

Uczniowie i studenci zwolnieni z kwarantanny

Według nowego nowelizacji z 22 lutego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z obowiązku kwarantanny zwolnieni są uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej  lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki. Podobnie jest z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym i ich opiekunami. Przekraczać granicę bez obowiązku kwarantanny mogą też, studenci przystępujący do egzaminów w Polsce lub w państwie sąsiadującym.

Osoby te są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

 


 

Jedna kwarantanna, dwa rozporządzenia

Kwestie kwarantanny zostały uregulowane w dwóch rozporządzeniach. Mianowicie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Pierwsze reguluje kwestie obowiązkowej kwarantanny osób przekraczających granicę państwową RP, przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19 oraz określa służby, którym dane osób na kwarantannie i w izolacji domowej są udostępniane, drugie określa m.in. zasady odbywania kwarantanny przez osoby skierowane na test w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarzy pierwszego kontaktu.