Rosnąca świadomość rodziców, co do praw dzieci i powinności nauczycieli jest zjawiskiem pozytywnym. Gorzej, gdy trafimy na pieniacza, który - przekonany, że szkoła powinna skupiać się wyłącznie na jego genialnym dziecku, utrudni pracę całej kadrze. Czasem wychodzi też brak znajomości przepisów.
Monika Sewastianowicz
09.11.2019
Parlament Europejski przygotował rezolucję krytykującą Polskę za projekt dotyczący edukacji seksualnej - poinformowało biuro europosła Roberta Biedronia (Wiosna) w Brukseli. Eurodeputowani wzywają w nim polski parlament do powstrzymania się od przyjęcia tej nowelizacji Kodeksu karnego.
Patrycja Rojek-Socha
08.11.2019
Szkoła i uczeń
Do wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego trzeba dołączyć jego cyfrową wersję - na nośniku danych lub link do plików zamieszczonych w internecie. Według MEN wymóg sprawi, że uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą książek, co pomoże odciążyć ich tornistry.
Monika Sewastianowicz
07.11.2019
Zarządzanie oświatą

Wnioski o "Dobry start" tylko do końca listopada

Finanse samorządów Domowe finanse Szkoła i uczeń
Osoby, które chcą jeszcze w tym roku ubiegać się o świadczenie "Dobry start", czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka, mają już niewiele czasu. Wniosek można złożyć tylko do końca listopada.
Agnieszka Matłacz
07.11.2019
Finanse samorządów Domowe finanse Szkoła i uczeń
Resort edukacji zachęca organy prowadzące do zakładania szkół ćwiczeń. W tego rodzaju placówkach nauczyciele mają szansę na zdobywanie doświadczenia w pracy z uczniami już na samym początku swojej kariery. Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną - projekt finansowany jest z funduszy unijnych.
Monika Sewastianowicz
07.11.2019
Zarządzanie oświatą
Coraz więcej rodziców posyła dzieci do szkół niepublicznych - pytani o powody takiego wyboru wskazują, że chodzi przede wszystkim o zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, możliwości uczenia się w małych grupach oraz szybszego uczenia się języków obcych. Nie bez znaczenia są też innowacyjne metody nauczania stosowane w placówkach niepublicznych.
Monika Sewastianowicz
06.11.2019
Zarządzanie oświatą
Szkolnictwo otrzymało bardzo duże wsparcie z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby proces wdrożenia RODO był jak najmniej dotkliwy. To m.in. program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa", spotkania wojewódzkie, poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, nad którego drugą wersją wspólnie z ekspertami teraz pracujemy - mówi Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO.
Agnieszka Matłacz
05.11.2019
Szkoła i uczeń RODO
Za plany lekcji i warunki panujące w szkole odpowiada dyrektor oraz - ewentualnie - organ prowadzący - odpowiada MEN na pytanie posłów o późne godziny kończenia lekcji przez uczniów. Według resortu, jeżeli chodzi o pracę na kilka zmian, w szkołach jest lepiej niż w poprzednim roku szkolnym.
Monika Sewastianowicz
05.11.2019

Dr Kawecki: Łatwiej dostosować studia do rynku pracy

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą RODO
Ustawa 2.0 ma wiele zalet, należy do nich elastyczność kadrowa oraz to, że uczelnia ma swobodę w zmianie 30 proc. zakresu merytorycznego kierunku studiów. Nie musi uzyskiwać na to żadnych pozwoleń, co oznacza, że może sprawniej reagować na potrzeby rynku - ocenia dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.
Monika Sewastianowicz
04.11.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą RODO
8 listopada Małopolski ZNP zorganizuje manifestację nauczycieli w Krakowie. Kolejne mają się odbywać każdego ósmego dnia miesiąca w innych miastach, na początku w Gdańsku i w Katowicach. To wyraz naszej dezaprobaty wobec polityki edukacyjnej – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.11.2019
Szkoła i uczeń
Resort edukacji przygotował projekt podziału subwencji oświatowej na 2023 - standard finansowy A wzrośnie o ok. 14,2 proc. Zmiany dotyczyć będą wag dla domów wczasów dziecięcych, szkół muzycznych oraz szkół branżowych. Zoptymalizowane ma też zostać finansowanie niepublicznych szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Monika Sewastianowicz
02.11.2019
Trzem absolwentkom Akademii Marynarki Wojennej wstrzymano nominacje oficerskie. Wszystko dlatego,...
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Szkoły, podobnie jak inne podmioty publiczne, bardzo automatycznie podchodzą do kwestii prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, tymczasem skutkiem zaniedbań w tej kwestii mogą być wysokie kary finansowe nakładane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przekonał się o tym jeden z urzędów, który musi zapłacić aż 40.000 zł.
Monika Sewastianowicz
31.10.2019
RODO
Resort nauki ogłosił listę uczelni badawczych, które będą flagowymi ośrodkami akademickimi w Polsce, z czym wiąże się wyższe dofinansowanie. Wyłoniono je w konkursie "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Na liście znalazło się dziesięć szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
30.10.2019
Szkolnictwo wyższe
Mimo że rząd ogłosił dwie podwyżki dla nauczycieli, jedną na początku roku, drugą od września, samorząd Krakowa musi znaleźć 89 mln zł na ten cel. Z budżetu państwa nie dotarła bowiem potrzebna kwota. - Zostaliśmy postawieni pod ścianą – stwierdza Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa w specjalnym komunikacie.
Beata Igielska
30.10.2019
Jeżeli celem spółdzielni uczniowskich będzie jedynie edukowanie uczniów w zakresie praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie będzie to działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Gmina nie będzie działała jako podatnik, a działalność spółdzielni nie będzie podlegać VAT.
Grażyna J. Leśniak
30.10.2019
VAT Zarządzanie oświatą

Niepubliczne uczelnie bez szans na kształcenie nauczycieli

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Studia pedagogiczne wkrótce tylko na publicznej uczelni? To efekt zmian wprowadzonych przez Ustawę 2.0, która wymusiła, by uczelnie niepubliczne i słabsze państwowe, chcące kształcić nauczycieli - szukały partnerów wśród publicznych uniwersytetów. Problem w tym, że te podmioty ze sobą konkurują i takie umowy są rzadkością.
Monika Sewastianowicz
30.10.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
W projekcie rozporządzenia MEN określającego podział subwencji oświatowej nie ma słowa o zapowiadanych na 2020 r. podwyżkach dla nauczycieli. Pensje pedagogów mają wzrosnąć o 6 proc. i wiceminister edukacji zapewnia, że tak się właśnie stanie.
Monika Sewastianowicz
29.10.2019
Kadry w oświacie
Czy polska szkoła jest gotowa na to, że wkrótce wielu pracowników zastąpi sztuczna inteligencja? - pytają resort edukacji posłowie. MEN odpowiada, że jak najbardziej, bo podstawa programowa kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji miękkich i kreatywności. Co innego wynika jednak z tegorocznego raportu resortu przedsiębiorczości.
Monika Sewastianowicz
29.10.2019
Kadry w oświacie
Trwa akcja informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowana do protestujących pedagogów. Związkowcy radzą, jakich czynności nie podejmować w ramach swojej pensji. Są to m.in.: prowadzenie kółek zainteresowań i wewnętrzna ewaluacja szkoły.
Monika Sewastianowicz
29.10.2019
Kadry w oświacie
Projekt Ustawy 2.0 powstał z poszanowaniem kultury i techniki legislacji, niestety na etapie prac w parlamencie wprowadzono niekorzystne poprawki, których nie przedyskutowano ze stroną społeczną - mówi prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Jego zdaniem przez to część przepisów wymaga szybkiej zmiany.
Monika Sewastianowicz
28.10.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Nauczycielska emerytura bardziej opłacalna z początkiem września

Kadry w oświacie Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wysokość nauczycielskiej emerytury może różnić się w zależności od tego, kiedy zostanie złożony wniosek. Lepiej złożyć go po wakacjach, bo wtedy przelicznik będzie inny - korzystniejszy dla wnioskodawcy. Wypłacana odprawa zależy natomiast od liczby przepracowanych przez pedagoga lat.
Monika Sewastianowicz
26.10.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Trwa spór o akcję "Tęczowy Piątek". Według Ordo Iuris każda działalność organizacji zewnętrznych wymaga przejścia przez procedurę zawartą w art. 86 Prawa Oświatowego. Nie ma jednak raczej możliwości, by uznać za taką działalność wspierania inicjatywy i publikowania materiałów bez ingerencji w szkolne życie.
Monika Sewastianowicz
25.10.2019
Zarządzanie oświatą

Wydawcy i samorządy będą razem promować czytelnictwo

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Bez wzrostu liczby osób czytających stale Polacy nie będą innowacyjni i konkurencyjni ani w biznesie, ani w nauce, ani w działalności społecznej i politycznej - uznali uczestnicy zorganizowanej w czwartek w Krakowie debaty "Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce".
Krzysztof Sobczak
25.10.2019
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Nauczyciel nie wykona żadnej czynności, której wprost nie nakazują mu przepisy i statut szkoły. Oznacza to brak wycieczek, bezpłatnych kół zainteresowań lub sobotnich wyjazdów na konkursy. Na tym polegać ma strajk włoski - jednak wielu pedagogów bardzo sceptycznie podchodzi do pomysłu.
Beata Igielska
25.10.2019
Kadry w oświacie
Podstawowych praw natury nie da się obalić. Żaden rząd, żadna organizacja, żadne środowisko, nawet najbardziej wpływowe i bogate, nie zmuszą mnie, abym uczestniczył w społecznej inżynierii - pisze w wystąpieniu opublikowanym przed akcją "Tęczowy Piątek" Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Dodaje, że nie będzie ulegał propagandzie i zawsze będzie stał na straży: "prawdziwych wartości".
Monika Sewastianowicz
24.10.2019
Zarządzanie oświatą
Priorytetem działań szkoły powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tłumaczy MEN w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. Chodzi o zmiany dotyczące indywidualnego nauczania, które wyłączyły możliwość korzystania z tej formy na terenie szkoły.
Monika Sewastianowicz
24.10.2019
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia, które - w określonych przypadkach - umożliwi przyjęcie niepełnoletniego ucznia do szkoły dla dorosłych. Warunkiem przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 16. roku życia.
Monika Sewastianowicz
24.10.2019
Zarządzanie oświatą
W szkolnych ankietach pytano uczniów o sytuację rodzinną i częstotliwość udziału w nabożeństwach. Według rzecznika praw obywatelskich szkoły nie mogą zbierać takich informacji. Wynika to z art. 53 ust. 7 Konstytucji - według niego nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Monika Sewastianowicz
23.10.2019
Zarządzanie oświatą
Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację wymaga zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców - tłumaczy rzeczniczka MEN Anna Ostrowska
Monika Sewastianowicz
23.10.2019
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski