Decyzje dyrektora szkoły dotyczące kierowania placówką szkolną podlegają ocenie i weryfikacji. Dlatego merytoryczna krytyka, nawet surowa, nie narusza dóbr osobistych osoby pełniącej tę funkcję - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Marek Sondej
14.12.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciele deklarują, że chcą w czasie matur pójść na zwolnienia lekarskie. Minister Anna Zalewska zapewniła, że nie obawia się strajku pedagogów, bo ufa, że nauczycielom zależy na dobru uczniów. Tłumaczyła także, że dzięki reformie edukacji, sytuacja pedagogów systematycznie się poprawia, a egzaminatorów i tak zatrudnia CKE.
Monika Sewastianowicz
13.12.2018
Kadry w oświacie
Związkowcy postulują, by dodatek za wyróżniającą pracę przyznawany był każdemu nauczycielowi z najwyższą oceną. Szefowa resortu edukacji obiecała rozważyć tę kwestię i przygotować rozwiązania prawne do kwietnia, ale chce to powiązać z nowymi rekomendacjami dotyczącymi oceny pracy pedagogów.
Monika Sewastianowicz
13.12.2018
Kadry w oświacie
Senat w środę zgodził się na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się, gdy złoży on ślubowanie w Sejmie, które prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
Wskaźniki oceniania pedagogów znikną również ze szkół artystycznych. Resort kultury znowelizuje rozporządzenie regulujące tę materię. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. To efekt ogólnych zmian w zasadach oceniania nauczycieli przygotowanych przez MEN.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Będą nowe zasady oceniania nauczycieli, rekomendacje mają być wypracowane wspólnie ze związkowcami. MEN już częściowo wycofał się ze zmian w tej materii - od 1 stycznia 2019 roku znikają szkolne regulaminy ze wskaźnikami oceniania.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Kadry w oświacie

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Dodatek stażowy nie będzie wliczany

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Pracownicy z wieloletnim stażem będą mogli liczyć na podwyżki. Rok 2019 ma być bowiem ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Projekt zmian w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
11.12.2018
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Jak dzieci i młodzież mają chronić dane osobowe nie tylko w realnym, ale też cyfrowym świecie - na...
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Nauczyciele chcą protestować w podobnej formie, jak policjanci - pokazują wyniki ankiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o jednoczesne, masowe skorzystanie ze zwolnień lekarskich w czasie egzaminów. Pedagodzy chcą wyrazić swój sprzeciw przeciwko niskim wynagrodzeniom.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Kadry w oświacie
Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5 proc. - zapowiada MEN. Resort chwali się, że pensje pedagogów w ciągu dwóch lat wzrosną o 10,35 proc., a docelowo o 15,8 proc. Związkowcy oceniają wzrost wynagrodzeń o 120-200 zł jako żenujący.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Kadry w oświacie
Coraz więcej polskich miast ma problem ze smogiem, zanieczyszczone powietrze jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Przy wysokim stężeniu pyłów w powietrzu mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach, problem w tym, że koliduje to z codziennymi obowiązkami. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może odwołać lekcje.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Zarządzanie oświatą

Rodzica nie można zmusić do informowania, że dziecko ma wszy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Wszawica to choroba, z którą wciąż boryka się wielu uczniów i przedszkolaków. Rodzice często uznają problem za wstydliwy i nie informują o nim ani placówki, ani innych rodziców, co sprawia, że po kilku dniach pasożyty roznoszą się po całej klasie. Prawo oświatowe nie daje dyrektorom jasnej odpowiedzi, jak postępować w takich sytuacjach, pomocne mogą być natomiast procedury stworzone przez sanepid.
Monika Sewastianowicz
08.12.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Rzecznik Praw Dziecka przekazał premierowi raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w tej sprawie. Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Opieka zdrowotna
Brakuje pieniędzy na zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a wielu nauczycieli zmuszanych jest do prowadzenia tych zajęć za darmo - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji zapewnia, że koszty realizacji pomocy są uwzględnione w subwencji oświatowej, a zatrudnienie specjalistów rośnie z każdym rokiem.
Monika Sewastianowicz
07.12.2018
Kadry w oświacie
Rzecznik praw dziecka przypomina resortowi edukacji o konieczności przeciwdziałania cyberprzemocy i pyta, jakie rozwiązania już wdrożono i jakie zaplanowano na 2019 r. Przypomina m.in. o konieczności wprowadzenia rozwiązań technologicznych oraz przeszkolenia nauczycieli i pracowników szkoły tak, by umieli rozpoznać problem i pomóc uczniom go rozwiązań.
Monika Sewastianowicz
07.12.2018
Zarządzanie oświatą
Resort sprawiedliwości nie nadąża za dynamiką zmian w prawie oświatowym. Rozporządzenie określające, jak oceniać nauczycieli zatrudnionych w podległych MS placówkach, wejdzie w życie 19 grudnia, a już 1 stycznia 2019 r. będzie nieaktualne. Stanie się tak, bo z Karty Nauczyciela znikną przepisy dotyczące regulaminów oceniania pedagogów.
Monika Sewastianowicz
06.12.2018
Obywatelski projekt ustawy proponuje premiowanie zaszczepionych dzieci przy rekrutacji do przedszkoli. Pomysł popierają lekarze i niektóre samorządy, negatywnie ocenia go natomiast resort edukacji, podkreślając, że nowelizacja może ograniczać prawo do nauki.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Wśród form doskonalenia, które mogą być dofinansowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki, nie będzie już doradztwa metodycznego. MEN przygotowało nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego będą finansowane na dotychczasowych zasadach.
Monika Sewastianowicz
05.12.2018
Zarządzanie oświatą
Ocena, która ze szkół specjalnych jest najbliżej położona domu ucznia powinna uwzględniać oprócz kryterium geograficznego także aspekt czy w danej placówce dziecko może realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
05.12.2018
Podlaskie kuratorium sprawdzi, czy dzieci uchodźców mają odpowiednie warunki do nauki. Resort edukacji przypomina, że cudzoziemcom należy zapewnić dodatkowe lekcje języka polskiego. Uprawnienia przyznają im przepisy prawa oświatowego.
Monika Sewastianowicz
05.12.2018
Zarządzanie oświatą
To koniec z wędrującym nauczycielem - obwieściła minister Anna Zalewska, powołując się na dane z Systemu Informacji Oświatowej. Według MEN większość nauczycieli pracuje w pełnym wymiarze godzin i - wbrew katastroficznym wizjom o zwolnieniach - w szkołach jest coraz więcej etatów dla pedagogów. Związkowcy wskazują jednak, że optymizm minister może być przedwczesny.
Monika Sewastianowicz
04.12.2018
Kadry w oświacie
Organizują pokazy maseczkach smogowych, zapraszają seniorów do nauki obsługi urządzeń mobilnych,...
Monika Sewastianowicz
03.12.2018
Zarządzanie oświatą
Rusza kolejna edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Certyfikacją szkół zajmuje się Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej. Fundacja udostępnia również materiały, z których można korzystać prowadząc lekcje z uczniami.
Monika Sewastianowicz
01.12.2018
Zarządzanie oświatą
Prawo nie przewiduje jakiejkolwiek pomocy dzieciom chorym na cukrzycę typu 1 w placówkach edukacyjnych - alarmują posłowie. W interpelacji skierowanej do resortu edukacji chcą, by takie dzieci uzyskały pomoc asystenta. MEN odpowiada, że na razie nie ma takiej możliwości.
Monika Sewastianowicz
01.12.2018
Kadry w oświacie
Dyrektorzy szkół nie będą musieli przygotowywać regulaminów oceny pracy nauczycieli ani wskaźników odnoszących się do poziomu spełniania kryteriów oceny. Wprowadzony niedawno obowiązek wycofuje poprawka Senatu do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
30.11.2018
Zarządzanie oświatą
Subwencja oświatowa na 2019 r. będzie wyższa. Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Resort edukacji chce też dopłacić na uczniów z podwójnego rocznika, którzy rozpoczną naukę w liceach - zauważa, że ich liczba wzrośnie w niektórych powiatach, bo nie znajdą miejsca w najbliższej szkole.
Monika Sewastianowicz
30.11.2018
Rzecznik Praw Dziecka  podkreśla, że w Polsce wzrasta liczba prób samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci. Niestety dzieci z myślami samobójczymi mają opóźniony dostęp do pomocy specjalistycznej, nie mogą także liczyć na odpowiednie wsparcie w szkołach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.11.2018
Opieka zdrowotna
Mamy dobre wiadomości dla nauczycieli i uczniów. Odnotowaliśmy kolejny wzrost nauczycielskich etatów oraz godzin ponadwymiarowych - mówiła Anna Zalewska, przedstawiając informacje o realizacji reformy w oświacie. Zapewniła, że rośnie liczba miejsc pracy dla pedagogów, a od przyszłego roku także ich pensje.
Monika Sewastianowicz
29.11.2018
Kadry w oświacie
Uczennica uderzyła inną drzwiami od szatni powodując poważny uraz kolana. Zdarzeniu można było zapobiec, gdyby nadzór nad uczniami sprawowany był należycie – stwierdził Sąd Okręgowy w Świdnicy. Według sądu sama obecność nauczyciela na korytarzu mogła wpłynąć dyscyplinująco na uczniów.
Robert Horbaczewski
29.11.2018
Tegoroczne podwyżki dla nauczycieli zostały w pewnej części sfinansowane przez samych nauczycieli z pieniędzy, które im zabrano - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podkreśla, że wynagrodzenia pedagogów muszą wzrosnąć co najmniej o 1000 zł i nie może się to wiązać z likwidacją kolejnych dodatków.
Monika Sewastianowicz
27.11.2018
Kadry w oświacie